Vòng Tay Cổ điển

4 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
Lắc tay vàng Annie
3.952.000 ₫ 4.940.000 ₫ Tiết kiệm 20%Tiết kiệm 988.000 ₫ (20%)
Lắc tay vàng ý Three Color
4.899.300 ₫ 6.999.000 ₫ Tiết kiệm 30%Tiết kiệm 2.099.700 ₫ (30%)
Lắc tay vàng ý Merry
4.199.300 ₫ 5.999.000 ₫ Tiết kiệm 30%Tiết kiệm 1.799.700 ₫ (30%)
Lắc tay vàng ý Moei
5.949.300 ₫ 8.499.000 ₫ Tiết kiệm 30%Tiết kiệm 2.549.700 ₫ (30%)

4 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang