Vòng Tay Cổ điển

Lọc sản phẩm
Lựa chọn mua sắm
Tuổi Vàng
Kích Thước
Giá
 1. 5.000.000 ₫ - 6.000.000 ₫ 2 sản phẩm
 2. 6.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫ 0 sản phẩm
 3. 7.000.000 ₫ - 8.000.000 ₫ 0 sản phẩm
 4. 8.000.000 ₫ - 9.000.000 ₫ 0 sản phẩm
 5. 9.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫ 0 sản phẩm
 6. 10.000.000 ₫ - 11.000.000 ₫ 0 sản phẩm
 7. 11.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫ 0 sản phẩm
 8. 12.000.000 ₫ - 13.000.000 ₫ 0 sản phẩm
 9. 13.000.000 ₫ - 14.000.000 ₫ 0 sản phẩm
 10. 14.000.000 ₫ - 15.000.000 ₫ 0 sản phẩm
 11. 15.000.000 ₫ và cao hơn 1 sản phẩm

3 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • YÊN TÂM MUA ONLINE: Miễn phí đổi hàng trong 10 ngày.

   • Điều kiện: Mua hàng và thanh toán online.
   • Đổi sản phẩm trong 10 ngày (tính từ ngày trên hóa đơn). Đổi tại cửa hàng.
  • Deal Sáng
  Vòng tay kim cương Three-Stone
  5.999.000 ₫
  • YÊN TÂM MUA ONLINE: Miễn phí đổi hàng trong 10 ngày.

   • Điều kiện: Mua hàng và thanh toán online.
   • Đổi sản phẩm trong 10 ngày (tính từ ngày trên hóa đơn). Đổi tại cửa hàng.
  Vòng tay kim cương Sapphire Retalia
  24.999.000 ₫
  • YÊN TÂM MUA ONLINE: Miễn phí đổi hàng trong 10 ngày.

   • Điều kiện: Mua hàng và thanh toán online.
   • Đổi sản phẩm trong 10 ngày (tính từ ngày trên hóa đơn). Đổi tại cửa hàng.
  • Deal Sáng
  Vòng tay vàng Shining Elegance
  5.999.000 ₫

3 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang