Vòng Tay 14K

34 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Vòng tay kim cương Hellen
  Giá đặc biệt 4.950.000 ₫ Regular Price 9.900.000 ₫
  • -50%
  Vòng tay kim cương Zuma
  Giá đặc biệt 4.100.000 ₫ Regular Price 8.200.000 ₫
  • -50%
  Vòng tay vàng trắng Blue
  Giá đặc biệt 2.150.000 ₫ Regular Price 4.300.000 ₫
  • -50%
  Vòng tay vàng trắng Essos
  Giá đặc biệt 2.200.000 ₫ Regular Price 4.400.000 ₫
  • -40%
  Vòng tay kim cương Love & Faith
  Giá đặc biệt 15.212.400 ₫ Regular Price 25.354.000 ₫
  • -50%
  Vòng tay kim cương Linked Love
  Giá đặc biệt 11.277.500 ₫ Regular Price 22.555.000 ₫
 1. Vòng tay kim cương The Moon
  Giá đặc biệt 5.380.200 ₫ Regular Price 7.686.000 ₫
  • -40%
  Vòng tay vàng Your Smile
  Giá đặc biệt 7.518.600 ₫ Regular Price 12.531.000 ₫
  • -40%
  Vòng tay kim cương Three-Stone
  Giá đặc biệt 4.750.200 ₫ Regular Price 7.917.000 ₫
 2. Vòng tay vàng
  Giá đặc biệt 6.297.000 ₫ Regular Price 12.594.000 ₫
 3. Vòng tay vàng Forever Love
  Giá đặc biệt 6.741.000 ₫ Regular Price 13.482.000 ₫
  • -30%
  Vòng tay Forever in My Love
  Giá đặc biệt 2.835.000 ₫ Regular Price 4.050.000 ₫
  • -50%
  Vòng tay vàng My Diva
  Giá đặc biệt 4.664.500 ₫ Regular Price 9.329.000 ₫
  • -50%
  Vòng tay kim cương Butterfly Couple
  Giá đặc biệt 13.352.000 ₫ Regular Price 26.704.000 ₫
  • -50%
  Vòng tay vàng Topaz Dance
  Giá đặc biệt 4.350.000 ₫ Regular Price 8.700.000 ₫
  • -50%
  Vòng tay kim cương Begin
  Giá đặc biệt 2.750.000 ₫ Regular Price 5.500.000 ₫

34 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang