Nhẫn Xu hướng

187 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Nhẫn kim cương nữ vàng trắng & vàng vàng Twist
  Giá đặc biệt 7.695.000 ₫ Regular Price 15.390.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn cưới nam kim cương vàng trắng & vàng vàng Twist
  Giá đặc biệt 14.275.000 ₫ Regular Price 28.550.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn cưới nữ kim cương vàng trắng & hồng Twist
  Giá đặc biệt 7.142.500 ₫ Regular Price 14.285.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn cưới nam kim cương vàng trắng & hồng Twist
  Giá đặc biệt 17.524.200 ₫ Regular Price 29.207.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Titus
  Giá đặc biệt 6.997.500 ₫ Regular Price 13.995.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Aretha
  Giá đặc biệt 9.777.500 ₫ Regular Price 19.555.000 ₫
 1. Nhẫn kim cương Helen
  Giá đặc biệt 6.586.000 ₫ Regular Price 13.172.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn cương kim cương Alan
  Giá đặc biệt 13.047.000 ₫ Regular Price 21.745.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Edric
  Giá đặc biệt 12.955.800 ₫ Regular Price 21.593.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Victor
  Giá đặc biệt 10.300.800 ₫ Regular Price 17.168.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương ruby Selima
  Giá đặc biệt 6.625.000 ₫ Regular Price 13.250.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương sapphire Selima
  Giá đặc biệt 6.625.000 ₫ Regular Price 13.250.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương ruby Spree
  Giá đặc biệt 6.800.000 ₫ Regular Price 13.600.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương ruby Salome
  Giá đặc biệt 6.475.000 ₫ Regular Price 12.950.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương sapphire Salome
  Giá đặc biệt 6.275.000 ₫ Regular Price 12.550.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương ruby Lani
  Giá đặc biệt 4.300.000 ₫ Regular Price 8.600.000 ₫
 2. Nhẫn kim cương Saphire Pansy
  Giá đặc biệt 4.300.000 ₫ Regular Price 8.600.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương ruby Cano
  Giá đặc biệt 3.020.000 ₫ Regular Price 6.040.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn vàng Silky
  Giá đặc biệt 3.749.500 ₫ Regular Price 7.499.000 ₫
  • -30%
  Nhẫn vàng Elsa
  Giá đặc biệt 2.636.900 ₫ Regular Price 3.767.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn cưới vàng nữ Forever With You
  Giá đặc biệt 3.596.500 ₫ Regular Price 7.193.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Touch You
  Giá đặc biệt 5.768.500 ₫ Regular Price 11.537.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Blooming Heart
  Giá đặc biệt 10.779.500 ₫ Regular Price 21.559.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương My Princess
  Giá đặc biệt 8.505.000 ₫ Regular Price 17.010.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Tiara
  Giá đặc biệt 12.779.000 ₫ Regular Price 25.558.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Loving You
  Giá đặc biệt 4.344.000 ₫ Regular Price 7.240.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn cưới vàng nữ Together
  Giá đặc biệt 5.285.000 ₫ Regular Price 10.570.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn cưới vàng nam Forever With You
  Giá đặc biệt 4.221.500 ₫ Regular Price 8.443.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn cưới vàng nữ Love Interlace
  Giá đặc biệt 2.666.000 ₫ Regular Price 5.332.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn cưới vàng nam Love Interlace
  Giá đặc biệt 3.970.500 ₫ Regular Price 7.941.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Romantic Diamond
  Giá đặc biệt 15.718.500 ₫ Regular Price 31.437.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương The Wave
  Giá đặc biệt 10.881.000 ₫ Regular Price 21.762.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Matching
  Giá đặc biệt 12.681.000 ₫ Regular Price 25.362.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Linked Forever
  Giá đặc biệt 11.891.500 ₫ Regular Price 23.783.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Stacked Droplet
  Giá đặc biệt 17.042.500 ₫ Regular Price 34.085.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Happiness
  Giá đặc biệt 7.429.500 ₫ Regular Price 14.859.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương White Pearl
  Giá đặc biệt 6.781.500 ₫ Regular Price 13.563.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Circle Love
  Giá đặc biệt 11.907.500 ₫ Regular Price 23.815.000 ₫
  • -30%
  Nhẫn kim cương Flowers' Whisper
  Giá đặc biệt 5.392.800 ₫ Regular Price 7.704.000 ₫
 3. Nhẫn kim cương Way to My Heart
  Giá đặc biệt 6.406.500 ₫ Regular Price 12.813.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Sparkling Tiara
  Giá đặc biệt 13.567.500 ₫ Regular Price 27.135.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Only You
  Giá đặc biệt 5.080.000 ₫ Regular Price 10.160.000 ₫
 4. Nhẫn kim cương Love Magnet
  Giá đặc biệt 4.945.000 ₫ Regular Price 9.890.000 ₫
 5. Nhẫn kim cương Big Hug
  Giá đặc biệt 6.332.500 ₫ Regular Price 12.665.000 ₫
 6. Nhẫn kim cương My Dear
  Giá đặc biệt 7.000.000 ₫ Regular Price 14.000.000 ₫
 7. Nhẫn kim cương Your Signature
  Giá đặc biệt 6.137.500 ₫ Regular Price 12.275.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Criss & Cross
  Giá đặc biệt 8.462.500 ₫ Regular Price 16.925.000 ₫

187 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang