Nhẫn Tặng Lễ Kỷ Niệm

181 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Nhẫn kim cương sapphire Mira
  Giá đặc biệt 3.408.000 ₫ Regular Price 6.816.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Pinkie
  Giá đặc biệt 2.650.000 ₫ Regular Price 5.300.000 ₫
 1. Nhẫn kim cương emerald Fayola
  Giá đặc biệt 5.727.500 ₫ Regular Price 11.455.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Durra
  Giá đặc biệt 5.550.000 ₫ Regular Price 11.100.000 ₫
 2. Nhẫn kim cương Emerald Canassa
  Giá đặc biệt 8.750.000 ₫ Regular Price 17.500.000 ₫
 3. Nhẫn kim cương Saphire Lucie
  Giá đặc biệt 8.575.000 ₫ Regular Price 17.150.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn vàng Theory
  Giá đặc biệt 5.894.000 ₫ Regular Price 11.788.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Mabel
  Giá đặc biệt 26.940.000 ₫ Regular Price 44.900.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn vàng Be With You
  Giá đặc biệt 2.242.500 ₫ Regular Price 4.485.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Entangled Beauty
  Giá đặc biệt 14.670.000 ₫ Regular Price 24.450.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Forget Me Not
  Giá đặc biệt 18.510.000 ₫ Regular Price 30.850.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Elegant Beauty
  Giá đặc biệt 15.660.000 ₫ Regular Price 26.100.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Precious Moments
  Giá đặc biệt 22.170.000 ₫ Regular Price 36.950.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Faiytale Halo
  Giá đặc biệt 21.030.000 ₫ Regular Price 35.050.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Fairytale Treasure
  Giá đặc biệt 16.980.000 ₫ Regular Price 28.300.000 ₫
 4. Nhẫn kim cương Poetic Blooms
  Giá đặc biệt 21.660.000 ₫ Regular Price 36.100.000 ₫
 5. Nhẫn kim cương Geometric Lines
  Giá đặc biệt 21.990.000 ₫ Regular Price 36.650.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Ruby Cherry
  Giá đặc biệt 17.689.500 ₫ Regular Price 35.379.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Shining Sapphire
  Giá đặc biệt 8.439.000 ₫ Regular Price 16.878.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Criss & Cross
  Giá đặc biệt 8.462.500 ₫ Regular Price 16.925.000 ₫
 6. Nhẫn vàng Charming Princess
  Giá đặc biệt 3.612.000 ₫ Regular Price 7.224.000 ₫
 7. Nhẫn vàng Elisabeth
  Giá đặc biệt 4.629.000 ₫ Regular Price 9.258.000 ₫
 8. Nhẫn kim cương Belong to You
  Giá đặc biệt 13.187.500 ₫ Regular Price 26.375.000 ₫
 9. Nhẫn kim cương Floral Halo
  Giá đặc biệt 14.250.500 ₫ Regular Price 28.501.000 ₫
 10. Nhẫn kim cương Twist Halo
  Giá đặc biệt 13.166.500 ₫ Regular Price 26.333.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Ruby Halo
  Giá đặc biệt 7.292.500 ₫ Regular Price 14.585.000 ₫
 11. Nhẫn vàng Past, Present & Future
  Giá đặc biệt 3.698.500 ₫ Regular Price 7.397.000 ₫
 12. Nhẫn vàng Everlasting Love
  Giá đặc biệt 5.492.500 ₫ Regular Price 10.985.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Lumious Diamond
  Giá đặc biệt 19.110.000 ₫ Regular Price 31.850.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Radiant Elegance
  Giá đặc biệt 18.030.000 ₫ Regular Price 30.050.000 ₫

181 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang