Nhẫn Halo

66 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Nhẫn kim cương emerald Fayola
  Giá đặc biệt 5.727.500 ₫ Regular Price 11.455.000 ₫
 2. Nhẫn kim cương Emerald Canassa
  Giá đặc biệt 8.750.000 ₫ Regular Price 17.500.000 ₫
 3. Nhẫn kim cương Saphire Lucie
  Giá đặc biệt 8.575.000 ₫ Regular Price 17.150.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương ruby Selima
  Giá đặc biệt 6.625.000 ₫ Regular Price 13.250.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương sapphire Selima
  Giá đặc biệt 6.625.000 ₫ Regular Price 13.250.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương ruby Spree
  Giá đặc biệt 6.800.000 ₫ Regular Price 13.600.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn vàng Be With You
  Giá đặc biệt 2.242.500 ₫ Regular Price 4.485.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Blooming Heart
  Giá đặc biệt 10.779.500 ₫ Regular Price 21.559.000 ₫
 4. Nhẫn vàng Elisabeth
  Giá đặc biệt 4.629.000 ₫ Regular Price 9.258.000 ₫
 5. Nhẫn kim cương Floral Halo
  Giá đặc biệt 14.250.500 ₫ Regular Price 28.501.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Ruby Halo
  Giá đặc biệt 7.292.500 ₫ Regular Price 14.585.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Sapphire Flower
  Giá đặc biệt 4.925.000 ₫ Regular Price 9.850.000 ₫
 6. Nhẫn kim cương Hold You Close
  Giá đặc biệt 15.674.000 ₫ Regular Price 31.348.000 ₫
 7. Nhẫn kim cương Two Souls
  Giá đặc biệt 16.852.000 ₫ Regular Price 33.704.000 ₫
 8. Nhẫn vàng Arm Around You
  Giá đặc biệt 15.907.500 ₫ Regular Price 31.815.000 ₫
 9. Nhẫn vàng Past, Present & Future
  Giá đặc biệt 3.698.500 ₫ Regular Price 7.397.000 ₫
 10. Nhẫn vàng Everlasting Love
  Giá đặc biệt 5.492.500 ₫ Regular Price 10.985.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Elegance
  Giá đặc biệt 11.133.000 ₫ Regular Price 18.555.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn vàng Girl in Fire
  Giá đặc biệt 3.408.000 ₫ Regular Price 6.816.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn vàng Shining Midnight
  Giá đặc biệt 3.408.000 ₫ Regular Price 6.816.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Purple Droplet
  Giá đặc biệt 4.600.000 ₫ Regular Price 9.200.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Secret Garden
  Giá đặc biệt 4.125.000 ₫ Regular Price 8.250.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Rose Halo
  Giá đặc biệt 8.295.000 ₫ Regular Price 16.590.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn vàng Caradoc
  Giá đặc biệt 4.059.000 ₫ Regular Price 8.118.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cuonwg emerald Xenia
  Giá đặc biệt 8.575.000 ₫ Regular Price 17.150.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn vàng Dulcie
  Giá đặc biệt 4.060.000 ₫ Regular Price 8.120.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn vàng Victory
  Giá đặc biệt 3.633.500 ₫ Regular Price 7.267.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Emerald Magic
  Giá đặc biệt 3.257.500 ₫ Regular Price 6.515.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Sun, Moon & Us
  Giá đặc biệt 26.332.800 ₫ Regular Price 43.888.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Emerald Halo
  Giá đặc biệt 3.360.500 ₫ Regular Price 6.721.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn Halo Emerald Cut
  Giá đặc biệt 2.819.500 ₫ Regular Price 5.639.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Solar Halo
  Giá đặc biệt 12.825.000 ₫ Regular Price 25.650.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Halo
  Giá đặc biệt 13.755.000 ₫ Regular Price 27.510.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Precious Halo
  Giá đặc biệt 11.388.500 ₫ Regular Price 22.777.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Square Halo
  Giá đặc biệt 13.776.500 ₫ Regular Price 27.553.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Sapphire Love
  Giá đặc biệt 5.515.000 ₫ Regular Price 11.030.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Crystal Halo
  Giá đặc biệt 13.156.500 ₫ Regular Price 26.313.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Give A Hug
  Giá đặc biệt 28.709.400 ₫ Regular Price 47.849.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Embrace
  Giá đặc biệt 27.655.200 ₫ Regular Price 46.092.000 ₫

66 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang