Nhẫn Cluster

25 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Nhẫn kim cương ruby Lani
  Giá đặc biệt 4.600.000 ₫ Regular Price 9.200.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Blooming Heart
  Giá đặc biệt 10.779.500 ₫ Regular Price 21.559.000 ₫
 1. Nhẫn kim cương Floral Halo
  Giá đặc biệt 14.250.500 ₫ Regular Price 28.501.000 ₫
 2. Nhẫn kim cương Twist Halo
  Giá đặc biệt 13.166.500 ₫ Regular Price 26.333.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Sapphire Flower
  Giá đặc biệt 4.925.000 ₫ Regular Price 9.850.000 ₫
 3. Nhẫn kim cương Precious Love
  Giá đặc biệt 17.023.500 ₫ Regular Price 34.047.000 ₫
 4. Nhẫn kim cương Hold You Close
  Giá đặc biệt 15.674.000 ₫ Regular Price 31.348.000 ₫
 5. Nhẫn vàng Arm Around You
  Giá đặc biệt 15.907.500 ₫ Regular Price 31.815.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Venus Attraction
  Giá đặc biệt 13.025.000 ₫ Regular Price 26.050.000 ₫
 6. Nhẫn kim cương Sun Flower
  Giá đặc biệt 5.869.000 ₫ Regular Price 11.738.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Solar
  Giá đặc biệt 2.997.500 ₫ Regular Price 5.995.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương For You
  Giá đặc biệt 5.277.500 ₫ Regular Price 10.555.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Step by Step
  Giá đặc biệt 4.198.800 ₫ Regular Price 6.998.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Rose Halo
  Giá đặc biệt 8.295.000 ₫ Regular Price 16.590.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Sun, Moon & Us
  Giá đặc biệt 26.332.800 ₫ Regular Price 43.888.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Solar Halo
  Giá đặc biệt 12.825.000 ₫ Regular Price 25.650.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Halo
  Giá đặc biệt 13.755.000 ₫ Regular Price 27.510.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Precious Halo
  Giá đặc biệt 11.388.500 ₫ Regular Price 22.777.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Square Halo
  Giá đặc biệt 13.776.500 ₫ Regular Price 27.553.000 ₫
  • -50%
  Nhẫn kim cương Crystal Halo
  Giá đặc biệt 13.156.500 ₫ Regular Price 26.313.000 ₫
  • -40%
  Nhẫn kim cương Embrace
  Giá đặc biệt 27.655.200 ₫ Regular Price 46.092.000 ₫

25 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang