Nhẫn 14K

489 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Nhẫn kim cương Tukia
  Giá đặc biệt 15.095.000 ₫ Regular Price 30.190.000 ₫
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Nhẫn kim cương Saphire Retany
  Giá đặc biệt 11.277.500 ₫ Regular Price 22.555.000 ₫
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Nhẫn kim cương Sapphire Two Moon
  Giá đặc biệt 4.544.000 ₫ Regular Price 9.088.000 ₫
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Nhẫn kim cương Emerald Tenishia
  Giá đặc biệt 4.382.000 ₫ Regular Price 8.764.000 ₫
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Nhẫn kim cương Sapphire Tenishia
  Giá đặc biệt 3.703.500 ₫ Regular Price 7.407.000 ₫
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Nhẫn kim cương Themis
  Giá đặc biệt 18.611.000 ₫ Regular Price 37.222.000 ₫
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Nhẫn Emerald Carmy
  Giá đặc biệt 4.462.500 ₫ Regular Price 5.950.000 ₫
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Nhẫn kim cương Ruby Leaf
  Giá đặc biệt 5.650.000 ₫ Regular Price 11.300.000 ₫

489 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang