Mặt Dây Chuyền Thời trang

133 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Jamila
  Giá đặc biệt 2.202.500 ₫ Regular Price 4.405.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Sapphire Gemma
  Giá đặc biệt 3.775.000 ₫ Regular Price 7.550.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền sapphire Bella
  Giá đặc biệt 1.225.000 ₫ Regular Price 2.450.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền sapphire Aviv
  Giá đặc biệt 3.125.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
  • -30%
  Mặt dây chuyền vàng Arian
  Giá đặc biệt 2.936.500 ₫ Regular Price 4.195.000 ₫
 1. Mặt dây chuyền kim cương Anita
  Giá đặc biệt 2.950.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Abbey
  Giá đặc biệt 9.251.000 ₫ Regular Price 18.502.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền kim cương Ruby Cano
  Giá đặc biệt 1.807.000 ₫ Regular Price 3.614.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Suada
  Giá đặc biệt 4.041.500 ₫ Regular Price 8.083.000 ₫
 3. Mặt dây chuyền kim cương Snow
  Giá đặc biệt 14.781.600 ₫ Regular Price 24.636.000 ₫
 4. Mặt dây chuyền vàng Jasmine
  Giá đặc biệt 999.000 ₫ Regular Price 1.998.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Skyline
  Giá đặc biệt 1.935.000 ₫ Regular Price 3.870.000 ₫
 5. Mặt dây chuyền vàng Romance
  Giá đặc biệt 1.110.000 ₫ Regular Price 2.220.000 ₫
 6. Mặt dây chuyền kim cương Diamond Bar
  Giá đặc biệt 3.381.600 ₫ Regular Price 5.636.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền vàng Sunlight
  Giá đặc biệt 1.153.500 ₫ Regular Price 2.307.000 ₫
 7. Mặt dây chuyền kim cương Looking for Love
  Giá đặc biệt 4.326.500 ₫ Regular Price 8.653.000 ₫
 8. Mặt dây chuyền Meet You
  Giá đặc biệt 4.649.000 ₫ Regular Price 9.298.000 ₫
 9. Mặt dây chuyền vàng White Leaf
  Giá đặc biệt 1.093.000 ₫ Regular Price 2.186.000 ₫
 10. Mặt dây chuyền vàng Your Dance
  Giá đặc biệt 1.222.000 ₫ Regular Price 2.444.000 ₫
 11. Mặt dây chuyền vàng Dancing Stone
  Giá đặc biệt 1.235.500 ₫ Regular Price 2.471.000 ₫
 12. Mặt dây chuyền vàng In your Love
  Giá đặc biệt 1.032.000 ₫ Regular Price 2.064.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Pearlie Heart
  Giá đặc biệt 15.816.500 ₫ Regular Price 31.633.000 ₫
 13. Mặt dây chuyền vàng Solar
  Giá đặc biệt 1.230.000 ₫ Regular Price 2.460.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Florence
  Giá đặc biệt 2.775.000 ₫ Regular Price 5.550.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Garnet Line
  Giá đặc biệt 2.400.000 ₫ Regular Price 4.800.000 ₫
 14. Mặt dây chuyền kim cương Geo-Spiral
  Giá đặc biệt 6.828.600 ₫ Regular Price 11.381.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương In My Heart
  Giá đặc biệt 1.227.500 ₫ Regular Price 2.455.000 ₫
 15. Mặt dây chuyền kim cương Infinite
  Giá đặc biệt 3.260.500 ₫ Regular Price 6.521.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền vàng Lips
  Giá đặc biệt 1.027.500 ₫ Regular Price 2.055.000 ₫
 16. Mặt dây chuyền vàng Leaf
  Giá đặc biệt 1.455.000 ₫ Regular Price 2.910.000 ₫
 17. Mặt dây chuyền vàng Starshine
  Giá đặc biệt 1.590.500 ₫ Regular Price 3.181.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền Secret Diamond Line
  Giá đặc biệt 1.700.000 ₫ Regular Price 3.400.000 ₫
  • -30%
  Mặt dây chuyền vàng Elegant Beauty
  Giá đặc biệt 2.016.000 ₫ Regular Price 2.880.000 ₫
 18. Mặt dây chuyền vàng Pearl Journey
  Giá đặc biệt 1.409.500 ₫ Regular Price 2.819.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Luminous Pearlie
  Giá đặc biệt 3.089.500 ₫ Regular Price 6.179.000 ₫
 19. Mặt dây chuyền kim cương Rubie
  Giá đặc biệt 4.089.000 ₫ Regular Price 8.178.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Pearlie Elegance
  Giá đặc biệt 6.177.500 ₫ Regular Price 12.355.000 ₫
 20. Mặt dây chuyền kim cương Parallel Diamond
  Giá đặc biệt 2.823.000 ₫ Regular Price 5.646.000 ₫

133 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang