Mặt Dây Chuyền Thời thượng

20 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Jamila
  Giá đặc biệt 2.202.500 ₫ Regular Price 4.405.000 ₫
 1. Mặt dây chuyền kim cương Snow
  Giá đặc biệt 14.781.600 ₫ Regular Price 24.636.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền vàng Jasmine
  Giá đặc biệt 999.000 ₫ Regular Price 1.998.000 ₫
 3. Mặt dây chuyền kim cương Rubie
  Giá đặc biệt 4.089.000 ₫ Regular Price 8.178.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương The Moon
  Giá đặc biệt 2.645.000 ₫ Regular Price 5.290.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Emotion Cube
  Giá đặc biệt 3.550.500 ₫ Regular Price 7.101.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền vàng The Sun
  Giá đặc biệt 2.301.000 ₫ Regular Price 4.602.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Sapphire Lover
  Giá đặc biệt 3.291.500 ₫ Regular Price 6.583.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Infinite
  Giá đặc biệt 3.260.500 ₫ Regular Price 6.521.000 ₫

20 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang