Mặt Dây Chuyền Quà Tặng

75 sản phẩm

Trang

Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Solar
  Giá đặc biệt 1.492.500 ₫ Regular Price 1.990.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Pink Drop
  Giá đặc biệt 1.762.500 ₫ Regular Price 2.350.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Topaz
  Giá đặc biệt 1.919.250 ₫ Regular Price 2.559.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền Secret Diamond Line
  Giá đặc biệt 2.550.000 ₫ Regular Price 3.400.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Diamond Heart
  Giá đặc biệt 2.587.500 ₫ Regular Price 3.450.000 ₫
  • 20% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Skyline
  Giá đặc biệt 3.096.000 ₫ Regular Price 3.870.000 ₫
 1. Mặt dây chuyền kim cương Purple Poetic Heart
  Giá đặc biệt 3.187.500 ₫ Regular Price 4.250.000 ₫
  • 20% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Ocean Heart
  Giá đặc biệt 3.704.000 ₫ Regular Price 4.630.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Garnet Line
  Giá đặc biệt 3.600.000 ₫ Regular Price 4.800.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Green Amethyst
  Giá đặc biệt 4.125.000 ₫ Regular Price 5.500.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Amethyst Heart
  Giá đặc biệt 4.425.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền vàng Pearlie Whisper
  Giá đặc biệt 5.126.350 ₫ Regular Price 6.031.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Drop
  Giá đặc biệt 5.437.500 ₫ Regular Price 7.250.000 ₫

75 sản phẩm

Trang

Cao tới thấp
trang sức mỗi trang