Mặt Dây Chuyền Quà Tặng

76 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -40%
  Mặt dâychuyền kim cương Radiant Bloom
  Giá đặc biệt 14.328.000 ₫ Regular Price 23.880.000 ₫
 1. Mặt dây chuyền kim cương Secret Box
  Giá đặc biệt 4.302.500 ₫ Regular Price 8.605.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Skyline
  Giá đặc biệt 1.935.000 ₫ Regular Price 3.870.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền vàng Romance
  Giá đặc biệt 1.110.000 ₫ Regular Price 2.220.000 ₫
 3. Mặt dây chuyền kim cương Diamond Bar
  Giá đặc biệt 3.381.600 ₫ Regular Price 5.636.000 ₫
 4. Mặt dây chuyền kim cương The Tie
  Giá đặc biệt 3.345.000 ₫ Regular Price 6.690.000 ₫
 5. Mặt dây chuyền kim cương Squared Diamond
  Giá đặc biệt 2.966.500 ₫ Regular Price 5.933.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền vàng Sunlight
  Giá đặc biệt 1.153.500 ₫ Regular Price 2.307.000 ₫
 6. Mặt dây chuyền kim cương Looking for Love
  Giá đặc biệt 4.326.500 ₫ Regular Price 8.653.000 ₫
 7. Mặt dây chuyền kim cương Radiant Elegance
  Giá đặc biệt 7.391.000 ₫ Regular Price 14.782.000 ₫
 8. Mặt dây kim cương Emotion Shine
  Giá đặc biệt 3.135.000 ₫ Regular Price 6.270.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Ocean Heart
  Giá đặc biệt 2.315.000 ₫ Regular Price 4.630.000 ₫
 9. Mặt dây chuyền Meet You
  Giá đặc biệt 4.649.000 ₫ Regular Price 9.298.000 ₫
 10. Mặt dây chuyền vàng White Leaf
  Giá đặc biệt 1.093.000 ₫ Regular Price 2.186.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Pearlie Heart
  Giá đặc biệt 15.816.500 ₫ Regular Price 31.633.000 ₫
 11. Mặt dây chuyền vàng Solar
  Giá đặc biệt 1.230.000 ₫ Regular Price 2.460.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Garnet Line
  Giá đặc biệt 2.400.000 ₫ Regular Price 4.800.000 ₫
 12. Mặt dây chuyền kim cương Geo-Spiral
  Giá đặc biệt 6.828.600 ₫ Regular Price 11.381.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương In My Heart
  Giá đặc biệt 1.227.500 ₫ Regular Price 2.455.000 ₫
 13. Mặt dây chuyền kim cương Infinite
  Giá đặc biệt 3.260.500 ₫ Regular Price 6.521.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Pink Drop
  Giá đặc biệt 1.175.000 ₫ Regular Price 2.350.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền Secret Diamond Line
  Giá đặc biệt 1.700.000 ₫ Regular Price 3.400.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Purple Poetic Heart
  Giá đặc biệt 2.125.000 ₫ Regular Price 4.250.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Luminous Pearlie
  Giá đặc biệt 3.089.500 ₫ Regular Price 6.179.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Drop
  Giá đặc biệt 3.625.000 ₫ Regular Price 7.250.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Velvet
  Giá đặc biệt 2.950.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Green Amethyst
  Giá đặc biệt 2.750.000 ₫ Regular Price 5.500.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Touch You
  Giá đặc biệt 2.500.000 ₫ Regular Price 5.000.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Luck 'n Love
  Giá đặc biệt 2.025.000 ₫ Regular Price 4.050.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Diamond Heart
  Giá đặc biệt 1.725.000 ₫ Regular Price 3.450.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Symbol of Trust
  Giá đặc biệt 3.777.500 ₫ Regular Price 7.555.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Solar
  Giá đặc biệt 999.000 ₫ Regular Price 1.990.000 ₫
  • -49%
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Topaz
  Giá đặc biệt 1.299.000 ₫ Regular Price 2.559.000 ₫

76 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang