Mặt Dây Chuyền Ngày Lễ

157 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Jamila
  Giá đặc biệt 2.202.500 ₫ Regular Price 4.405.000 ₫
 1. Mặt dây chuyền kim cương Billy
  Giá đặc biệt 3.360.000 ₫ Regular Price 6.720.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Sapphire Gemma
  Giá đặc biệt 3.775.000 ₫ Regular Price 7.550.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền sapphire Bella
  Giá đặc biệt 1.225.000 ₫ Regular Price 2.450.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền sapphire Aviv
  Giá đặc biệt 3.125.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
  • -30%
  Mặt dây chuyền vàng Arian
  Giá đặc biệt 2.936.500 ₫ Regular Price 4.195.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền kim cương Anita
  Giá đặc biệt 2.950.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Abbey
  Giá đặc biệt 9.251.000 ₫ Regular Price 18.502.000 ₫
 3. Mặt dây chuyền kim cương Ruby Cano
  Giá đặc biệt 1.807.000 ₫ Regular Price 3.614.000 ₫
 4. Mặt dây chuyền kim cương Vegas
  Giá đặc biệt 7.028.000 ₫ Regular Price 14.056.000 ₫
 5. Mặt dây chuyền kim cương Samar
  Giá đặc biệt 5.674.000 ₫ Regular Price 11.348.000 ₫
 6. Mặt dây chuyền kim cương Emy
  Giá đặc biệt 6.114.000 ₫ Regular Price 12.228.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Suada
  Giá đặc biệt 4.041.500 ₫ Regular Price 8.083.000 ₫
 7. Mặt dây chuyền kim cương Snow
  Giá đặc biệt 14.781.600 ₫ Regular Price 24.636.000 ₫
 8. Mặt dây chuyền vàng Jasmine
  Giá đặc biệt 999.000 ₫ Regular Price 1.998.000 ₫
 9. Mặt dâychuyền kim cương Radiant Bloom
  Giá đặc biệt 14.328.000 ₫ Regular Price 23.880.000 ₫
 10. Mặt dây chuyền kim cương Secret Box
  Giá đặc biệt 4.302.500 ₫ Regular Price 8.605.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Skyline
  Giá đặc biệt 1.935.000 ₫ Regular Price 3.870.000 ₫
 11. Mặt dây chuyền vàng Romance
  Giá đặc biệt 1.110.000 ₫ Regular Price 2.220.000 ₫
 12. Mặt dây chuyền kim cương Diamond Bar
  Giá đặc biệt 3.381.600 ₫ Regular Price 5.636.000 ₫
 13. Mặt dây chuyền kim cương The Tie
  Giá đặc biệt 3.345.000 ₫ Regular Price 6.690.000 ₫
 14. Mặt dây chuyền kim cương Squared Diamond
  Giá đặc biệt 2.966.500 ₫ Regular Price 5.933.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền vàng Sunlight
  Giá đặc biệt 1.153.500 ₫ Regular Price 2.307.000 ₫
 15. Mặt dây chuyền kim cương Looking for Love
  Giá đặc biệt 4.326.500 ₫ Regular Price 8.653.000 ₫
 16. Mặt dây chuyền kim cương Radiant Elegance
  Giá đặc biệt 7.391.000 ₫ Regular Price 14.782.000 ₫
 17. Mặt dây kim cương Emotion Shine
  Giá đặc biệt 3.135.000 ₫ Regular Price 6.270.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Ocean Heart
  Giá đặc biệt 2.315.000 ₫ Regular Price 4.630.000 ₫
 18. Mặt dây chuyền Meet You
  Giá đặc biệt 4.649.000 ₫ Regular Price 9.298.000 ₫
 19. Mặt dây chuyền vàng White Leaf
  Giá đặc biệt 1.093.000 ₫ Regular Price 2.186.000 ₫
 20. Mặt dây chuyền vàng Your Dance
  Giá đặc biệt 1.222.000 ₫ Regular Price 2.444.000 ₫
 21. Mặt dây chuyền vàng Dancing Stone
  Giá đặc biệt 1.235.500 ₫ Regular Price 2.471.000 ₫
 22. Mặt dây chuyền vàng In your Love
  Giá đặc biệt 1.032.000 ₫ Regular Price 2.064.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Pearlie Heart
  Giá đặc biệt 15.816.500 ₫ Regular Price 31.633.000 ₫
 23. Mặt dây chuyền vàng Solar
  Giá đặc biệt 1.230.000 ₫ Regular Price 2.460.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Florence
  Giá đặc biệt 2.775.000 ₫ Regular Price 5.550.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Garnet Line
  Giá đặc biệt 2.400.000 ₫ Regular Price 4.800.000 ₫
 24. Mặt dây chuyền kim cương Purity Pearlie
  Giá đặc biệt 3.233.500 ₫ Regular Price 6.467.000 ₫
 25. Mặt dây chuyền kim cương Geo-Spiral
  Giá đặc biệt 6.828.600 ₫ Regular Price 11.381.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương In My Heart
  Giá đặc biệt 1.227.500 ₫ Regular Price 2.455.000 ₫

157 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang