Mặt Dây Chuyền Halo

20 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Mặt dây chuyền kim cương Juno
  Giá đặc biệt 7.882.000 ₫ Regular Price 15.764.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền kim cương Ruby Lotus
  Giá đặc biệt 8.275.000 ₫ Regular Price 16.550.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Ruby The Hidden
  Giá đặc biệt 5.150.000 ₫ Regular Price 10.300.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền emerald emerald Belle
  Giá đặc biệt 2.350.000 ₫ Regular Price 4.700.000 ₫
 3. Mặt dâychuyền kim cương Radiant Bloom
  Giá đặc biệt 14.328.000 ₫ Regular Price 23.880.000 ₫
 4. Mặt dây chuyền kim cương Secret Box
  Giá đặc biệt 4.302.500 ₫ Regular Price 8.605.000 ₫
 5. Mặt dây chuyền kim cương Radiant Elegance
  Giá đặc biệt 7.391.000 ₫ Regular Price 14.782.000 ₫
 6. Mặt dây chuyền kim cương Scarlet Soleil
  Giá đặc biệt 4.372.500 ₫ Regular Price 8.745.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 4.050.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫
 7. Mặt dây chuyền kim cương Pink Drop
  Giá đặc biệt 1.175.000 ₫ Regular Price 2.350.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền Secret Diamond Line
  Giá đặc biệt 1.700.000 ₫ Regular Price 3.400.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Purple Poetic Heart
  Giá đặc biệt 2.125.000 ₫ Regular Price 4.250.000 ₫
 8. Mặt dây chuyền kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 3.052.000 ₫ Regular Price 6.104.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Drop
  Giá đặc biệt 3.625.000 ₫ Regular Price 7.250.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Velvet
  Giá đặc biệt 2.950.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Green Amethyst
  Giá đặc biệt 2.750.000 ₫ Regular Price 5.500.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương My Sunshine
  Giá đặc biệt 4.884.000 ₫ Regular Price 9.768.000 ₫

20 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang