Mặt Dây Chuyền Dịp Cuối Tuần

48 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Jamila
  Giá đặc biệt 2.202.500 ₫ Regular Price 4.405.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Ruby The Hidden
  Giá đặc biệt 5.150.000 ₫ Regular Price 10.300.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền sapphire Bella
  Giá đặc biệt 1.225.000 ₫ Regular Price 2.450.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền emerald emerald Belle
  Giá đặc biệt 2.350.000 ₫ Regular Price 4.700.000 ₫
  • -30%
  Mặt dây chuyền vàng Arian
  Giá đặc biệt 2.936.500 ₫ Regular Price 4.195.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Abbey
  Giá đặc biệt 9.251.000 ₫ Regular Price 18.502.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Ruby Cano
  Giá đặc biệt 1.807.000 ₫ Regular Price 3.614.000 ₫
 1. Mặt dây chuyền kim cương Vegas
  Giá đặc biệt 7.028.000 ₫ Regular Price 14.056.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền kim cương Samar
  Giá đặc biệt 5.674.000 ₫ Regular Price 11.348.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Emy
  Giá đặc biệt 6.114.000 ₫ Regular Price 12.228.000 ₫
 3. Mặt dây chuyền kim cương Suada
  Giá đặc biệt 4.041.500 ₫ Regular Price 8.083.000 ₫
 4. Mặt dây chuyền kim cương Snow
  Giá đặc biệt 14.781.600 ₫ Regular Price 24.636.000 ₫
 5. Mặt dây chuyền vàng Jasmine
  Giá đặc biệt 999.000 ₫ Regular Price 1.998.000 ₫
 6. Mặt dây chuyền kim cương Purity Pearlie
  Giá đặc biệt 3.233.500 ₫ Regular Price 6.467.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền vàng Lips
  Giá đặc biệt 1.027.500 ₫ Regular Price 2.055.000 ₫
 7. Mặt dây chuyền vàng Leaf
  Giá đặc biệt 1.455.000 ₫ Regular Price 2.910.000 ₫
 8. Mặt dây chuyền vàng Elegant Beauty
  Giá đặc biệt 2.016.000 ₫ Regular Price 2.880.000 ₫
 9. Mặt dây chuyền vàng Pearl Journey
  Giá đặc biệt 1.409.500 ₫ Regular Price 2.819.000 ₫
 10. Mặt dây chuyền kim cương Rubie
  Giá đặc biệt 4.089.000 ₫ Regular Price 8.178.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Pearlie Elegance
  Giá đặc biệt 6.177.500 ₫ Regular Price 12.355.000 ₫
 11. Mặt dây chuyền kim cương Parallel Diamond
  Giá đặc biệt 2.823.000 ₫ Regular Price 5.646.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương The Moon
  Giá đặc biệt 2.645.000 ₫ Regular Price 5.290.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Wings
  Giá đặc biệt 5.814.000 ₫ Regular Price 11.628.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Droplet
  Giá đặc biệt 1.295.000 ₫ Regular Price 2.590.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Only Pearlie
  Giá đặc biệt 1.517.000 ₫ Regular Price 3.034.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền vàng The Sun
  Giá đặc biệt 2.301.000 ₫ Regular Price 4.602.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Billy
  Giá đặc biệt 3.360.000 ₫ Regular Price 6.720.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Anita
  Giá đặc biệt 2.950.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Sapphire Lover
  Giá đặc biệt 3.291.500 ₫ Regular Price 6.583.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền vàng The Feather
  Giá đặc biệt 880.000 ₫ Regular Price 1.760.000 ₫

48 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang