Mặt Dây Chuyền Đá quý Ngọc trai

65 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Mặt dây chuyền kim cương White Topaz Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.650.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền kim cương Rhodolite Heart
  Giá đặc biệt 999.000 ₫ Regular Price 2.150.000 ₫
 3. Mặt dây chuyền kim cương Amethyst Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.700.000 ₫
 4. Mặt dây chuyền kim cương Lemon Quartz Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.600.000 ₫
 5. Mặt dây chuyền kim cương Iolite Heart
  Giá đặc biệt 999.000 ₫ Regular Price 2.000.000 ₫
 6. Mặt dây chuyền kim cương Green Amethyst Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.600.000 ₫
 7. Mặt dây chuyền kim cương Garnet Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.800.000 ₫
 8. Mặt dây chuyền kim cương Champagne Quartz Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.650.000 ₫
 9. Mặt dây chuyền kim cương Blue Topaz Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.850.000 ₫

65 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang