Mặt Dây Chuyền Đá quý Ngọc trai

56 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Mặt dây chuyền kim cương Juno
  Giá đặc biệt 7.882.000 ₫ Regular Price 15.764.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Phailin
  Giá đặc biệt 3.997.500 ₫ Regular Price 7.995.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền kim cương Lawan
  Giá đặc biệt 3.997.500 ₫ Regular Price 7.995.000 ₫
 3. Mặt dây chuyền kim cương Nareda
  Giá đặc biệt 3.777.500 ₫ Regular Price 7.555.000 ₫
 4. Mặt dây chuyền kim cương Akina
  Giá đặc biệt 3.777.500 ₫ Regular Price 7.555.000 ₫
 5. Mặt dây chuyền kim cương Nyoko
  Giá đặc biệt 3.277.500 ₫ Regular Price 6.555.000 ₫
 6. Mặt dây chuyền kim cương emerald Gada
  Giá đặc biệt 3.277.500 ₫ Regular Price 6.555.000 ₫
 7. Mặt dây chuyền kim cương Tani
  Giá đặc biệt 3.327.500 ₫ Regular Price 6.655.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Toru
  Giá đặc biệt 4.245.000 ₫ Regular Price 8.490.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Vivienne
  Giá đặc biệt 4.975.000 ₫ Regular Price 9.950.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Akado
  Giá đặc biệt 4.499.500 ₫ Regular Price 8.999.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Aran
  Giá đặc biệt 5.116.000 ₫ Regular Price 10.232.000 ₫
 8. Mặt dây chuyền kim cương sapphire Zelda
  Giá đặc biệt 5.975.000 ₫ Regular Price 11.950.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Sapphire Gemma
  Giá đặc biệt 3.775.000 ₫ Regular Price 7.550.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền sapphire Bella
  Giá đặc biệt 1.225.000 ₫ Regular Price 2.450.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền sapphire Aviv
  Giá đặc biệt 3.125.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
 9. Mặt dây chuyền kim cương Ruby Cano
  Giá đặc biệt 1.807.000 ₫ Regular Price 3.614.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Skyline
  Giá đặc biệt 1.935.000 ₫ Regular Price 3.870.000 ₫
 10. Mặt dây chuyền kim cương Looking for Love
  Giá đặc biệt 4.326.500 ₫ Regular Price 8.653.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Ocean Heart
  Giá đặc biệt 2.315.000 ₫ Regular Price 4.630.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Pearlie Heart
  Giá đặc biệt 15.816.500 ₫ Regular Price 31.633.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Garnet Line
  Giá đặc biệt 2.400.000 ₫ Regular Price 4.800.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 4.050.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫
 11. Mặt dây chuyền kim cương Purity Pearlie
  Giá đặc biệt 3.233.500 ₫ Regular Price 6.467.000 ₫
 12. Mặt dây chuyền kim cương Pink Drop
  Giá đặc biệt 1.175.000 ₫ Regular Price 2.350.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Purple Poetic Heart
  Giá đặc biệt 2.125.000 ₫ Regular Price 4.250.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Luminous Pearlie
  Giá đặc biệt 3.089.500 ₫ Regular Price 6.179.000 ₫
 13. Mặt dây chuyền kim cương Rubie
  Giá đặc biệt 4.089.000 ₫ Regular Price 8.178.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Pearlie Elegance
  Giá đặc biệt 6.177.500 ₫ Regular Price 12.355.000 ₫
 14. Mặt dây chuyền kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 3.052.000 ₫ Regular Price 6.104.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Drop
  Giá đặc biệt 3.625.000 ₫ Regular Price 7.250.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Velvet
  Giá đặc biệt 2.950.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Green Amethyst
  Giá đặc biệt 2.750.000 ₫ Regular Price 5.500.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Droplet
  Giá đặc biệt 1.295.000 ₫ Regular Price 2.590.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Only Pearlie
  Giá đặc biệt 1.517.000 ₫ Regular Price 3.034.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Luck 'n Love
  Giá đặc biệt 2.025.000 ₫ Regular Price 4.050.000 ₫
  • -49%
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Topaz
  Giá đặc biệt 1.299.000 ₫ Regular Price 2.559.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Athena
  Giá đặc biệt 3.327.500 ₫ Regular Price 6.655.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Sapphire Cross
  Giá đặc biệt 4.526.500 ₫ Regular Price 9.053.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Sapphire Love Line
  Giá đặc biệt 5.491.500 ₫ Regular Price 10.983.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương My Sunshine
  Giá đặc biệt 4.884.000 ₫ Regular Price 9.768.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Sapphire Lover
  Giá đặc biệt 3.291.500 ₫ Regular Price 6.583.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Scarlet Soleil
  Giá đặc biệt 4.372.500 ₫ Regular Price 8.745.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Dewdrop
  Giá đặc biệt 3.726.500 ₫ Regular Price 7.453.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Amethyst Drop
  Giá đặc biệt 5.772.500 ₫ Regular Price 11.545.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Topaz Drop
  Giá đặc biệt 4.760.000 ₫ Regular Price 9.520.000 ₫

56 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang