Mặt Dây Chuyền Đá quý Ngọc trai

38 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Pink Drop
  Giá đặc biệt 1.762.500 ₫ Regular Price 2.350.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Topaz
  Giá đặc biệt 1.919.250 ₫ Regular Price 2.559.000 ₫
  • 20% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Skyline
  Giá đặc biệt 3.096.000 ₫ Regular Price 3.870.000 ₫
 1. Mặt dây chuyền kim cương Purple Poetic Heart
  Giá đặc biệt 3.187.500 ₫ Regular Price 4.250.000 ₫
  • 20% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Ocean Heart
  Giá đặc biệt 3.704.000 ₫ Regular Price 4.630.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Garnet Line
  Giá đặc biệt 3.600.000 ₫ Regular Price 4.800.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Green Amethyst
  Giá đặc biệt 4.125.000 ₫ Regular Price 5.500.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Amethyst Heart
  Giá đặc biệt 4.425.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
  • 20% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 4.883.200 ₫ Regular Price 6.104.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Drop
  Giá đặc biệt 5.437.500 ₫ Regular Price 7.250.000 ₫
  • 25% OFF
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 6.075.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền kim cương Amethyst Drop
  Giá đặc biệt 8.658.750 ₫ Regular Price 11.545.000 ₫
 3. Mặt dây chuyền kim cương Pearlie Heart
  Giá đặc biệt 25.306.400 ₫ Regular Price 31.633.000 ₫

38 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang