Mặt Dây Chuyền Cổ điển

51 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương emerald Jenie
  Giá đặc biệt 1.875.000 ₫ Regular Price 3.750.000 ₫
 1. Mặt dây chuyền kim cương Juno
  Giá đặc biệt 7.882.000 ₫ Regular Price 15.764.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền kim cương Ruby Lotus
  Giá đặc biệt 8.275.000 ₫ Regular Price 16.550.000 ₫
 3. Mặt dây chuyền kim cương Vegas
  Giá đặc biệt 7.028.000 ₫ Regular Price 14.056.000 ₫
 4. Mặt dây chuyền kim cương Samar
  Giá đặc biệt 5.674.000 ₫ Regular Price 11.348.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Emy
  Giá đặc biệt 6.114.000 ₫ Regular Price 12.228.000 ₫
 5. Mặt dâychuyền kim cương Radiant Bloom
  Giá đặc biệt 14.328.000 ₫ Regular Price 23.880.000 ₫
 6. Mặt dây chuyền kim cương Secret Box
  Giá đặc biệt 4.302.500 ₫ Regular Price 8.605.000 ₫
 7. Mặt dây chuyền kim cương The Tie
  Giá đặc biệt 3.345.000 ₫ Regular Price 6.690.000 ₫
 8. Mặt dây chuyền kim cương Squared Diamond
  Giá đặc biệt 2.966.500 ₫ Regular Price 5.933.000 ₫
 9. Mặt dây chuyền kim cương Radiant Elegance
  Giá đặc biệt 7.391.000 ₫ Regular Price 14.782.000 ₫
 10. Mặt dây chuyền kim cương Sapphire Love Line
  Giá đặc biệt 5.491.500 ₫ Regular Price 10.983.000 ₫
 11. Mặt dây chuyền kim cương Scarlet Soleil
  Giá đặc biệt 4.372.500 ₫ Regular Price 8.745.000 ₫
 12. Mặt dây chuyền kim cương Ocean Heart
  Giá đặc biệt 2.315.000 ₫ Regular Price 4.630.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 4.050.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫
  • -40%
  Mặt dây chuyền kim cương Hortensia
  Giá đặc biệt 2.049.600 ₫ Regular Price 3.416.000 ₫
 13. Mặt dây chuyền kim cương Purity Pearlie
  Giá đặc biệt 3.233.500 ₫ Regular Price 6.467.000 ₫
 14. Mặt dây chuyền kim cương Pink Drop
  Giá đặc biệt 1.175.000 ₫ Regular Price 2.350.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Purple Poetic Heart
  Giá đặc biệt 2.125.000 ₫ Regular Price 4.250.000 ₫
 15. Mặt dây chuyền kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 3.052.000 ₫ Regular Price 6.104.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Drop
  Giá đặc biệt 3.625.000 ₫ Regular Price 7.250.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Velvet
  Giá đặc biệt 2.950.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Green Amethyst
  Giá đặc biệt 2.750.000 ₫ Regular Price 5.500.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Droplet
  Giá đặc biệt 1.295.000 ₫ Regular Price 2.590.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Only Pearlie
  Giá đặc biệt 1.517.000 ₫ Regular Price 3.034.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Diamond Heart
  Giá đặc biệt 1.725.000 ₫ Regular Price 3.450.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Sun
  Giá đặc biệt 1.150.000 ₫ Regular Price 2.300.000 ₫
 16. Mặt dây chuyền vàng Dancing Sun
  Giá đặc biệt 3.450.500 ₫ Regular Price 6.901.000 ₫
 17. Mặt dây chuyền kim cương Shade of Love
  Giá đặc biệt 10.680.000 ₫ Regular Price 17.800.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Billy
  Giá đặc biệt 3.360.000 ₫ Regular Price 6.720.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương My Sunshine
  Giá đặc biệt 4.884.000 ₫ Regular Price 9.768.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond
  Giá đặc biệt 4.987.000 ₫ Regular Price 9.974.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây kim cương Emotion Shine
  Giá đặc biệt 3.135.000 ₫ Regular Price 6.270.000 ₫

51 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang