Mặt Dây Chuyền 14K

58 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Taylor
  Giá đặc biệt 4.575.000 ₫ Regular Price 9.150.000 ₫
 1. Mặt dây chuyền kim cương Saphire Ocean
  Giá đặc biệt 5.475.000 ₫ Regular Price 10.950.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền kim cương Saphire Mina
  Giá đặc biệt 3.700.000 ₫ Regular Price 7.400.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương The Lover
  Giá đặc biệt 2.361.500 ₫ Regular Price 4.723.000 ₫
 3. Mặt dây chuyền Ruby Vivien
  Giá đặc biệt 5.300.000 ₫ Regular Price 10.600.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền Ruby Nalla
  Giá đặc biệt 3.327.500 ₫ Regular Price 6.655.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương emerald Jenie
  Giá đặc biệt 1.875.000 ₫ Regular Price 3.750.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương topaz Lou
  Giá đặc biệt 4.175.000 ₫ Regular Price 8.350.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Jamila
  Giá đặc biệt 2.202.500 ₫ Regular Price 4.405.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Vivienne
  Giá đặc biệt 4.975.000 ₫ Regular Price 9.950.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Akado
  Giá đặc biệt 4.499.500 ₫ Regular Price 8.999.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Aran
  Giá đặc biệt 5.116.000 ₫ Regular Price 10.232.000 ₫
 4. Mặt dây chuyền kim cương Saphire Lilac
  Giá đặc biệt 8.000.000 ₫ Regular Price 16.000.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Ruby The Hidden
  Giá đặc biệt 5.150.000 ₫ Regular Price 10.300.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền sapphire Bella
  Giá đặc biệt 1.225.000 ₫ Regular Price 2.450.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền emerald emerald Belle
  Giá đặc biệt 2.350.000 ₫ Regular Price 4.700.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Ruby Cano
  Giá đặc biệt 1.807.000 ₫ Regular Price 3.614.000 ₫
 5. Mặt dây chuyền kim cương Shizu
  Giá đặc biệt 4.872.000 ₫ Regular Price 9.744.000 ₫
 6. Mặt dây chuyền vàng Dancing Heart
  Giá đặc biệt 1.853.500 ₫ Regular Price 3.707.000 ₫
 7. Mặt dây chuyền vàng Your Dance
  Giá đặc biệt 1.222.000 ₫ Regular Price 2.444.000 ₫
 8. Mặt dây chuyền vàng Dancing Stone
  Giá đặc biệt 1.235.500 ₫ Regular Price 2.471.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Pearlie Heart
  Giá đặc biệt 15.816.500 ₫ Regular Price 31.633.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Florence
  Giá đặc biệt 2.775.000 ₫ Regular Price 5.550.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Garnet Line
  Giá đặc biệt 2.400.000 ₫ Regular Price 4.800.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 4.050.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫
 9. Mặt dây chuyền kim cương Geo-Spiral
  Giá đặc biệt 6.828.600 ₫ Regular Price 11.381.000 ₫
 10. Mặt dây chuyền kim cương Pink Drop
  Giá đặc biệt 1.175.000 ₫ Regular Price 2.350.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền Secret Diamond Line
  Giá đặc biệt 1.700.000 ₫ Regular Price 3.400.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Purple Poetic Heart
  Giá đặc biệt 2.125.000 ₫ Regular Price 4.250.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Pearlie Elegance
  Giá đặc biệt 6.177.500 ₫ Regular Price 12.355.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Blue Drop
  Giá đặc biệt 3.625.000 ₫ Regular Price 7.250.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Velvet
  Giá đặc biệt 2.950.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Secret Diamond & Green Amethyst
  Giá đặc biệt 2.750.000 ₫ Regular Price 5.500.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương The Moon
  Giá đặc biệt 2.645.000 ₫ Regular Price 5.290.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Diamond Heart
  Giá đặc biệt 1.725.000 ₫ Regular Price 3.450.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Sun
  Giá đặc biệt 1.150.000 ₫ Regular Price 2.300.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Luminous Heart
  Giá đặc biệt 6.925.000 ₫ Regular Price 13.850.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương Our Hearts
  Giá đặc biệt 4.400.000 ₫ Regular Price 8.800.000 ₫
  • -40%
  Mặt dây chuyền kim cương Lover
  Giá đặc biệt 4.890.000 ₫ Regular Price 8.150.000 ₫
  • -40%
  Mặt dây chuyền kim cương Sweet Love
  Giá đặc biệt 3.990.000 ₫ Regular Price 6.650.000 ₫
  • -50%
  Mặt dây chuyền kim cương You & Me
  Giá đặc biệt 3.750.000 ₫ Regular Price 7.500.000 ₫
  • -40%
  Mặt dây chuyền kim cương Complete My Heart
  Giá đặc biệt 4.290.000 ₫ Regular Price 7.150.000 ₫
 11. Mặt dây chuyền kim cương Symbol of Trust
  Giá đặc biệt 3.777.500 ₫ Regular Price 7.555.000 ₫

58 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang