Hoa Tai Xu hướng

112 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương Anemone
  Giá đặc biệt 3.969.000 ₫ Regular Price 5.670.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương vàng trắng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương vàng hồng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Alida
  Giá đặc biệt 7.662.500 ₫ Regular Price 15.325.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Alana
  Giá đặc biệt 11.810.000 ₫ Regular Price 23.620.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Aileen
  Giá đặc biệt 6.654.000 ₫ Regular Price 13.308.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Hebe
  Giá đặc biệt 5.660.000 ₫ Regular Price 11.320.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Happy
  Giá đặc biệt 6.855.000 ₫ Regular Price 13.710.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Memory
  Giá đặc biệt 6.849.000 ₫ Regular Price 13.698.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Yori
  Giá đặc biệt 8.755.000 ₫ Regular Price 17.510.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Suada
  Giá đặc biệt 4.882.500 ₫ Regular Price 9.765.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai topaz & amethyst Chiara
  Giá đặc biệt 5.300.000 ₫ Regular Price 10.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương amethyst Sara
  Giá đặc biệt 7.450.000 ₫ Regular Price 14.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng topaz Lux Ballad
  Giá đặc biệt 3.950.000 ₫ Regular Price 7.900.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Only You
  Giá đặc biệt 6.574.000 ₫ Regular Price 13.148.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Arrow
  Giá đặc biệt 6.006.500 ₫ Regular Price 12.013.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Circle Drop
  Giá đặc biệt 6.129.600 ₫ Regular Price 10.216.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Citrine Love
  Giá đặc biệt 7.350.000 ₫ Regular Price 14.700.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Topaz Love
  Giá đặc biệt 7.627.500 ₫ Regular Price 15.255.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Amethyst Love
  Giá đặc biệt 7.303.000 ₫ Regular Price 14.606.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Geo-Infinite
  Giá đặc biệt 8.147.500 ₫ Regular Price 16.295.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Geo-Round
  Giá đặc biệt 11.815.500 ₫ Regular Price 23.631.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương Pearlie Halo
  Giá đặc biệt 12.564.500 ₫ Regular Price 25.129.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương Ruby Leaf
  Giá đặc biệt 7.400.500 ₫ Regular Price 14.801.000 ₫
 17. Hoa tai kim cương Love Note
  Giá đặc biệt 4.286.500 ₫ Regular Price 8.573.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Passion Pink
  Giá đặc biệt 8.647.500 ₫ Regular Price 17.295.000 ₫
 18. Hoa tai kim cương Pearlie Hug
  Giá đặc biệt 5.811.500 ₫ Regular Price 11.623.000 ₫
 19. Hoa tai kim cương Found You
  Giá đặc biệt 8.260.000 ₫ Regular Price 16.520.000 ₫
 20. Hoa tai kim cương Smile
  Giá đặc biệt 6.177.500 ₫ Regular Price 12.355.000 ₫
 21. Hoa tai kim cương R-embrace
  Giá đặc biệt 20.609.000 ₫ Regular Price 41.218.000 ₫
 22. Hoa tai kim cương I Hear Your Voice
  Giá đặc biệt 31.347.000 ₫ Regular Price 52.245.000 ₫
 23. Hoa tai kim cương Sweet Whispers
  Giá đặc biệt 32.617.800 ₫ Regular Price 54.363.000 ₫
 24. Hoa tai kim cương Pearl Around
  Giá đặc biệt 13.711.500 ₫ Regular Price 27.423.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Diamond Heart
  Giá đặc biệt 2.825.000 ₫ Regular Price 5.650.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Emotion Drop
  Giá đặc biệt 8.778.000 ₫ Regular Price 14.630.000 ₫
 25. Hoa tai kim cương Diamond Leafs
  Giá đặc biệt 5.357.500 ₫ Regular Price 10.715.000 ₫
 26. Hoa tai kim cương Embrace
  Giá đặc biệt 7.791.000 ₫ Regular Price 15.582.000 ₫
 27. Hoa tai kim cương Thunder
  Giá đặc biệt 4.684.000 ₫ Regular Price 9.368.000 ₫
 28. Hoa tai vàng Circle of Love
  Giá đặc biệt 2.238.000 ₫ Regular Price 4.476.000 ₫
 29. Hoa tai kim cương Little Topaz
  Giá đặc biệt 4.404.000 ₫ Regular Price 8.808.000 ₫
 30. Hoa tai kim cương Amethyst Drop
  Giá đặc biệt 9.380.000 ₫ Regular Price 18.760.000 ₫
 31. Hoa tai kim cương Topaz Drop
  Giá đặc biệt 11.296.500 ₫ Regular Price 22.593.000 ₫
 32. Hoa tai kim cương Dress
  Giá đặc biệt 9.115.500 ₫ Regular Price 18.231.000 ₫
 33. Hoa tai vàng Emerald Stud
  Giá đặc biệt 6.329.000 ₫ Regular Price 12.658.000 ₫
 34. Hoa tai kim cương Two in Love
  Giá đặc biệt 2.497.500 ₫ Regular Price 4.995.000 ₫
 35. Hoa tai kim cương Firework
  Giá đặc biệt 10.277.500 ₫ Regular Price 20.555.000 ₫
 36. Hoa tai kim cương Geo-Drop
  Giá đặc biệt 10.541.500 ₫ Regular Price 21.083.000 ₫

112 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang