Hoa Tai Tặng Lễ Kỷ Niệm

54 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương Secret Diamond
  Giá đặc biệt 3.150.000 ₫ Regular Price 4.200.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Ocean's Queen
  Giá đặc biệt 5.603.200 ₫ Regular Price 7.004.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Garden
  Giá đặc biệt 6.300.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  Giá đặc biệt 7.662.400 ₫ Regular Price 9.578.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Sapphire
  Giá đặc biệt 8.400.000 ₫ Regular Price 11.200.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Midnight Ruby
  Giá đặc biệt 8.534.250 ₫ Regular Price 11.379.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 15.022.400 ₫ Regular Price 18.778.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Radiant Drop
  Giá đặc biệt 16.166.250 ₫ Regular Price 21.555.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Marquisee
  Giá đặc biệt 16.200.000 ₫ Regular Price 21.600.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Emerald Journey
  Giá đặc biệt 20.480.000 ₫ Regular Price 25.600.000 ₫

54 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang