Hoa Tai Tặng Lễ Kỷ Niệm

57 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương ruby Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương sapphire Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 6.645.000 ₫ Regular Price 13.290.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Squared Diamond
  Giá đặc biệt 12.953.000 ₫ Regular Price 25.906.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Sparkling Emerald
  Giá đặc biệt 9.196.500 ₫ Regular Price 18.393.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 9.389.000 ₫ Regular Price 18.778.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  Giá đặc biệt 4.789.000 ₫ Regular Price 9.578.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Shino
  Giá đặc biệt 21.665.000 ₫ Regular Price 43.330.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond
  Giá đặc biệt 2.100.000 ₫ Regular Price 4.200.000 ₫
 7. Hoa tai vàng Emerald Stud
  Giá đặc biệt 6.329.000 ₫ Regular Price 12.658.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Sapphire
  Giá đặc biệt 5.600.000 ₫ Regular Price 11.200.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Radiant Drop
  Giá đặc biệt 10.777.500 ₫ Regular Price 21.555.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Starshine
  Giá đặc biệt 2.997.500 ₫ Regular Price 5.995.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Marquisee
  Giá đặc biệt 10.800.000 ₫ Regular Price 21.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Firework
  Giá đặc biệt 10.277.500 ₫ Regular Price 20.555.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Beautiful Soul
  Giá đặc biệt 4.233.000 ₫ Regular Price 7.055.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Ocean's Queen
  Giá đặc biệt 3.502.000 ₫ Regular Price 7.004.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Secret
  Giá đặc biệt 3.445.000 ₫ Regular Price 6.890.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Halo
  Giá đặc biệt 6.402.500 ₫ Regular Price 12.805.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Garden
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Diamond Line
  Giá đặc biệt 5.821.800 ₫ Regular Price 9.703.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Present
  Giá đặc biệt 5.944.000 ₫ Regular Price 11.888.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 2.174.500 ₫ Regular Price 4.349.000 ₫
 12. Hoa tai vàng Nature Colors
  Giá đặc biệt 5.813.500 ₫ Regular Price 11.627.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Captured Heart
  Giá đặc biệt 4.740.000 ₫ Regular Price 7.900.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Shade of Love
  Giá đặc biệt 17.490.000 ₫ Regular Price 29.150.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Queen of Beauty
  Giá đặc biệt 11.841.500 ₫ Regular Price 23.683.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Dazzling Diamond
  Giá đặc biệt 10.450.500 ₫ Regular Price 20.901.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Midnight Ruby
  Giá đặc biệt 5.689.500 ₫ Regular Price 11.379.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Journey
  Giá đặc biệt 12.800.000 ₫ Regular Price 25.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Ruby Shine
  Giá đặc biệt 7.242.500 ₫ Regular Price 14.485.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Lumious Drop
  Giá đặc biệt 5.035.000 ₫ Regular Price 10.070.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương R-embrace
  Giá đặc biệt 20.609.000 ₫ Regular Price 41.218.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương I Hear Your Voice
  Giá đặc biệt 31.347.000 ₫ Regular Price 52.245.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Sweet Whispers
  Giá đặc biệt 32.617.800 ₫ Regular Price 54.363.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Heart Shape
  Giá đặc biệt 22.740.000 ₫ Regular Price 37.900.000 ₫

57 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang