Hoa Tai Studs

101 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương ruby Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương sapphire Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Douro
  Giá đặc biệt 3.750.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 6.645.000 ₫ Regular Price 13.290.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương sapphire Kenai
  Giá đặc biệt 3.872.000 ₫ Regular Price 7.744.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Aileen
  Giá đặc biệt 6.654.000 ₫ Regular Price 13.308.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Memory
  Giá đặc biệt 6.849.000 ₫ Regular Price 13.698.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Suada
  Giá đặc biệt 4.882.500 ₫ Regular Price 9.765.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Geo-Infinite
  Giá đặc biệt 8.147.500 ₫ Regular Price 16.295.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Squared Diamond
  Giá đặc biệt 12.953.000 ₫ Regular Price 25.906.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Geo-Round
  Giá đặc biệt 11.815.500 ₫ Regular Price 23.631.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Pearlie Halo
  Giá đặc biệt 12.564.500 ₫ Regular Price 25.129.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Diamond Flower
  Giá đặc biệt 6.252.000 ₫ Regular Price 12.504.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Love Note
  Giá đặc biệt 4.286.500 ₫ Regular Price 8.573.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Sparkling Emerald
  Giá đặc biệt 9.196.500 ₫ Regular Price 18.393.000 ₫
 12. Hoa tai vàng Pearlie Allure
  Giá đặc biệt 5.869.000 ₫ Regular Price 11.738.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Pearlie Hug
  Giá đặc biệt 5.811.500 ₫ Regular Price 11.623.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Smile
  Giá đặc biệt 6.177.500 ₫ Regular Price 12.355.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  Giá đặc biệt 4.789.000 ₫ Regular Price 9.578.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương Shino
  Giá đặc biệt 21.665.000 ₫ Regular Price 43.330.000 ₫
 17. Hoa tai kim cương Pearl Around
  Giá đặc biệt 13.711.500 ₫ Regular Price 27.423.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond
  Giá đặc biệt 2.100.000 ₫ Regular Price 4.200.000 ₫
 18. Hoa tai kim cương Diamond Leafs
  Giá đặc biệt 5.357.500 ₫ Regular Price 10.715.000 ₫
 19. Hoa tai vàng Emerald Stud
  Giá đặc biệt 6.329.000 ₫ Regular Price 12.658.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Sapphire
  Giá đặc biệt 5.600.000 ₫ Regular Price 11.200.000 ₫
 20. Hoa tai kim cương Starshine
  Giá đặc biệt 2.997.500 ₫ Regular Price 5.995.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Marquisee
  Giá đặc biệt 10.800.000 ₫ Regular Price 21.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Two in Love
  Giá đặc biệt 2.497.500 ₫ Regular Price 4.995.000 ₫
 21. Hoa tai kim cương Round Diamond
  Giá đặc biệt 3.480.500 ₫ Regular Price 6.961.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Firework
  Giá đặc biệt 10.277.500 ₫ Regular Price 20.555.000 ₫
 22. Hoa tai kim cương Beautiful Soul
  Giá đặc biệt 4.233.000 ₫ Regular Price 7.055.000 ₫
 23. Hoa tai kim cương Pearl of Passion
  Giá đặc biệt 4.497.500 ₫ Regular Price 8.995.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Geo-Spiral
  Giá đặc biệt 5.777.500 ₫ Regular Price 11.555.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Spring Leaves
  Giá đặc biệt 3.923.400 ₫ Regular Price 6.539.000 ₫
 24. Hoa tai kim cương Diamond Anchor
  Giá đặc biệt 9.612.500 ₫ Regular Price 19.225.000 ₫
 25. Hoa tai kim cương Drop of Love
  Giá đặc biệt 4.772.500 ₫ Regular Price 9.545.000 ₫
 26. Hoa tai kim cương Ocean's Queen
  Giá đặc biệt 3.502.000 ₫ Regular Price 7.004.000 ₫
 27. Hoa tai kim cương Ruby Floral
  Giá đặc biệt 3.992.500 ₫ Regular Price 7.985.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond Line
  Giá đặc biệt 2.150.000 ₫ Regular Price 4.300.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Garden
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Garnet
  Giá đặc biệt 3.700.000 ₫ Regular Price 7.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond Heart
  Giá đặc biệt 4.975.000 ₫ Regular Price 9.950.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Rhodolite
  Giá đặc biệt 2.775.000 ₫ Regular Price 5.550.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Amethyst
  Giá đặc biệt 3.800.000 ₫ Regular Price 7.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Heart
  Giá đặc biệt 3.400.000 ₫ Regular Price 6.800.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Luck 'n Love
  Giá đặc biệt 3.279.000 ₫ Regular Price 6.558.000 ₫

101 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang