Hoa Tai Quà Tặng

110 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương Threeline
  Giá đặc biệt 14.308.000 ₫ Regular Price 28.616.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Sweet Pearlie
  Giá đặc biệt 6.277.500 ₫ Regular Price 12.555.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Pearlie Soul
  Giá đặc biệt 6.497.500 ₫ Regular Price 12.995.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Only You
  Giá đặc biệt 6.574.000 ₫ Regular Price 13.148.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Arrow
  Giá đặc biệt 6.006.500 ₫ Regular Price 12.013.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Circle Drop
  Giá đặc biệt 6.129.600 ₫ Regular Price 10.216.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Citrine Love
  Giá đặc biệt 7.350.000 ₫ Regular Price 14.700.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Topaz Love
  Giá đặc biệt 7.627.500 ₫ Regular Price 15.255.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Amethyst Love
  Giá đặc biệt 7.303.000 ₫ Regular Price 14.606.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Geo-Infinite
  Giá đặc biệt 8.147.500 ₫ Regular Price 16.295.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Squared Diamond
  Giá đặc biệt 12.953.000 ₫ Regular Price 25.906.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Geo-Round
  Giá đặc biệt 11.815.500 ₫ Regular Price 23.631.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Pearlie Halo
  Giá đặc biệt 12.564.500 ₫ Regular Price 25.129.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Ruby Leaf
  Giá đặc biệt 7.400.500 ₫ Regular Price 14.801.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Love Note
  Giá đặc biệt 4.286.500 ₫ Regular Price 8.573.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Passion Pink
  Giá đặc biệt 8.647.500 ₫ Regular Price 17.295.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Pearlie Hug
  Giá đặc biệt 5.811.500 ₫ Regular Price 11.623.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Found You
  Giá đặc biệt 8.260.000 ₫ Regular Price 16.520.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương Smile
  Giá đặc biệt 6.177.500 ₫ Regular Price 12.355.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 9.389.000 ₫ Regular Price 18.778.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương Ruby Shine
  Giá đặc biệt 7.242.500 ₫ Regular Price 14.485.000 ₫
 17. Hoa tai kim cương Lumious Drop
  Giá đặc biệt 5.035.000 ₫ Regular Price 10.070.000 ₫
 18. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  Giá đặc biệt 4.789.000 ₫ Regular Price 9.578.000 ₫
 19. Hoa tai kim cương Pearl Around
  Giá đặc biệt 13.711.500 ₫ Regular Price 27.423.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Diamond Heart
  Giá đặc biệt 2.825.000 ₫ Regular Price 5.650.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Pinkie Heart
  Giá đặc biệt 3.675.000 ₫ Regular Price 7.350.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Emotion Drop
  Giá đặc biệt 8.778.000 ₫ Regular Price 14.630.000 ₫
 20. Hoa tai kim cương Diamond Leafs
  Giá đặc biệt 5.357.500 ₫ Regular Price 10.715.000 ₫
 21. Hoa tai kim cương Embrace
  Giá đặc biệt 7.791.000 ₫ Regular Price 15.582.000 ₫
 22. Hoa tai kim cương Thunder
  Giá đặc biệt 4.684.000 ₫ Regular Price 9.368.000 ₫
 23. Hoa tai vàng Circle of Love
  Giá đặc biệt 2.238.000 ₫ Regular Price 4.476.000 ₫
 24. Hoa tai kim cương Sparkling Braid
  Giá đặc biệt 7.639.000 ₫ Regular Price 15.278.000 ₫
 25. Hoa tai kim cương Little Topaz
  Giá đặc biệt 4.404.000 ₫ Regular Price 8.808.000 ₫
 26. Hoa tai kim cương Amethyst Drop
  Giá đặc biệt 9.380.000 ₫ Regular Price 18.760.000 ₫
 27. Hoa tai kim cương Topaz Drop
  Giá đặc biệt 11.296.500 ₫ Regular Price 22.593.000 ₫
 28. Hoa tai kim cương Dress
  Giá đặc biệt 9.115.500 ₫ Regular Price 18.231.000 ₫
 29. Hoa tai vàng Emerald Stud
  Giá đặc biệt 6.329.000 ₫ Regular Price 12.658.000 ₫
 30. Hoa tai kim cương Two in Love
  Giá đặc biệt 2.497.500 ₫ Regular Price 4.995.000 ₫
 31. Hoa tai kim cương Round Diamond
  Giá đặc biệt 3.480.500 ₫ Regular Price 6.961.000 ₫
 32. Hoa tai kim cương Geo-Drop
  Giá đặc biệt 10.541.500 ₫ Regular Price 21.083.000 ₫
 33. Hoa tai kim cương Beautiful Soul
  Giá đặc biệt 5.712.600 ₫ Regular Price 9.521.000 ₫
 34. Hoa tai kim cương Pearl of Passion
  Giá đặc biệt 4.497.500 ₫ Regular Price 8.995.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Geo-Spiral
  Giá đặc biệt 5.777.500 ₫ Regular Price 11.555.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Spring Leaves
  Giá đặc biệt 3.923.400 ₫ Regular Price 6.539.000 ₫
 35. Hoa tai kim cương Diamond Anchor
  Giá đặc biệt 9.612.500 ₫ Regular Price 19.225.000 ₫
 36. Hoa tai kim cương Drop of Love
  Giá đặc biệt 4.772.500 ₫ Regular Price 9.545.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Triangle Drop
  Giá đặc biệt 6.700.000 ₫ Regular Price 13.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Ruby Floral
  Giá đặc biệt 3.992.500 ₫ Regular Price 7.985.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫

110 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang