Hoa Tai Kiểu Nhiều đá

193 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương The Moon
  Giá đặc biệt 6.661.200 ₫ Regular Price 11.102.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Saphire Emma
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Emerald Elizabeth
  Giá đặc biệt 13.300.000 ₫ Regular Price 26.600.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Ruby Hailey
  Giá đặc biệt 9.350.000 ₫ Regular Price 18.700.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Emerald Eva
  Giá đặc biệt 8.700.000 ₫ Regular Price 17.400.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Saphire Verona
  Giá đặc biệt 9.400.000 ₫ Regular Price 18.800.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Ruby Dottie
  Giá đặc biệt 7.900.000 ₫ Regular Price 15.800.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Emerald Perdita
  Giá đặc biệt 8.100.000 ₫ Regular Price 16.200.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Saphire Katie
  Giá đặc biệt 7.875.000 ₫ Regular Price 15.750.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Saphire Sally
  Giá đặc biệt 7.225.000 ₫ Regular Price 14.450.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Ruby Poppy
  Giá đặc biệt 6.200.000 ₫ Regular Price 12.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Saphire Dahlia
  Giá đặc biệt 6.000.000 ₫ Regular Price 12.000.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Isolde
  Giá đặc biệt 2.595.000 ₫ Regular Price 5.190.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sobet
  Giá đặc biệt 8.257.000 ₫ Regular Price 16.514.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương ngọc trai Hatshepsut
  Giá đặc biệt 7.550.000 ₫ Regular Price 15.100.000 ₫
 10. Hoa tai vàng Ahmose
  Giá đặc biệt 8.846.500 ₫ Regular Price 17.693.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Laila
  Giá đặc biệt 10.600.000 ₫ Regular Price 21.200.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Joans
  Giá đặc biệt 3.246.600 ₫ Regular Price 4.638.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Kazuo
  Giá đặc biệt 4.750.000 ₫ Regular Price 9.500.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Magic
  Giá đặc biệt 18.120.000 ₫ Regular Price 36.240.000 ₫
 14. Hoa tim kim cương Lovely
  Giá đặc biệt 22.494.500 ₫ Regular Price 44.989.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Uluru
  Giá đặc biệt 8.250.000 ₫ Regular Price 16.500.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sam
  Giá đặc biệt 7.400.000 ₫ Regular Price 14.800.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương sapphire Bane
  Giá đặc biệt 8.235.000 ₫ Regular Price 16.470.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương sapphire Ethan
  Giá đặc biệt 14.051.500 ₫ Regular Price 28.103.000 ₫
 17. Hoa tai kim cương Memuru
  Giá đặc biệt 16.405.000 ₫ Regular Price 32.810.000 ₫
 18. Hoa tai kim cương sapphire Elisa
  Giá đặc biệt 13.275.000 ₫ Regular Price 26.550.000 ₫
 19. Hoa tai kim cương topaz Sky
  Giá đặc biệt 5.125.000 ₫ Regular Price 10.250.000 ₫
 20. Hoa tai kim cương ruby Xenia
  Giá đặc biệt 12.300.000 ₫ Regular Price 24.600.000 ₫
 21. Hoa tai kim cương sapphire Xenia
  Giá đặc biệt 12.175.000 ₫ Regular Price 24.350.000 ₫
 22. Hoa tai kim cương ruby Amy
  Giá đặc biệt 9.750.000 ₫ Regular Price 19.500.000 ₫
 23. Hoa tai kim cương sapphire Amy
  Giá đặc biệt 10.800.000 ₫ Regular Price 21.600.000 ₫
 24. Hoa tai kim cương emeral Zelda
  Giá đặc biệt 8.100.000 ₫ Regular Price 16.200.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương sapphire Amelie
  Giá đặc biệt 3.150.000 ₫ Regular Price 6.300.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai Saphire Gomez
  Giá đặc biệt 4.050.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai emerald Bella
  Giá đặc biệt 4.050.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương ruby Roy
  Giá đặc biệt 7.800.000 ₫ Regular Price 15.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương sapphire Roy
  Giá đặc biệt 7.525.000 ₫ Regular Price 15.050.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương amethyst Jolie
  Giá đặc biệt 4.325.000 ₫ Regular Price 8.650.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Thena
  Giá đặc biệt 3.674.400 ₫ Regular Price 6.124.000 ₫
 25. Hoa tai kim cương amethyst Velvet
  Giá đặc biệt 11.700.000 ₫ Regular Price 23.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Keiko
  Giá đặc biệt 2.378.500 ₫ Regular Price 4.757.000 ₫
 26. Hoa tai vàng ngọc trai Aragon
  Giá đặc biệt 4.115.000 ₫ Regular Price 8.230.000 ₫
 27. Hoa tai kim cương Agnes
  Giá đặc biệt 4.751.500 ₫ Regular Price 9.503.000 ₫
  • -30%
  Hoa tai vàng Maris
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 6.000.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương emerald Suzu
  Giá đặc biệt 4.950.000 ₫ Regular Price 9.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai sapphire Hera
  Giá đặc biệt 3.952.500 ₫ Regular Price 7.905.000 ₫
 28. Hoa tai kim cương Misa
  Giá đặc biệt 14.352.500 ₫ Regular Price 28.705.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương emerald Chamise
  Giá đặc biệt 4.790.000 ₫ Regular Price 9.580.000 ₫
 29. Hoa tai kim cương ruby Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 30. Hoa tai kim cương sapphire Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương ruby Aonami
  Giá đặc biệt 8.925.000 ₫ Regular Price 17.850.000 ₫
 31. Hoa tai kim cương Anemone
  Giá đặc biệt 3.969.000 ₫ Regular Price 5.670.000 ₫
 32. Hoa tai kim cương vàng trắng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 33. Hoa tai kim cương vàng hồng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 34. Hoa tai kim cương Alida
  Giá đặc biệt 7.662.500 ₫ Regular Price 15.325.000 ₫
 35. Hoa tai kim cương Alana
  Giá đặc biệt 11.810.000 ₫ Regular Price 23.620.000 ₫
 36. Hoa tai kim cương Douro
  Giá đặc biệt 3.750.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 6.645.000 ₫ Regular Price 13.290.000 ₫
 37. Hoa tai kim cương sapphire Kenai
  Giá đặc biệt 3.872.000 ₫ Regular Price 7.744.000 ₫

193 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang