Hoa Tai Kiểu hình học

44 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương ruby Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương sapphire Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Douro
  Giá đặc biệt 3.750.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Aileen
  Giá đặc biệt 6.654.000 ₫ Regular Price 13.308.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Hebe
  Giá đặc biệt 5.660.000 ₫ Regular Price 11.320.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai topaz & amethyst Chiara
  Giá đặc biệt 5.300.000 ₫ Regular Price 10.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương amethyst Sara
  Giá đặc biệt 7.450.000 ₫ Regular Price 14.900.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Only You
  Giá đặc biệt 6.574.000 ₫ Regular Price 13.148.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Circle Drop
  Giá đặc biệt 6.129.600 ₫ Regular Price 10.216.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Geo-Round
  Giá đặc biệt 11.815.500 ₫ Regular Price 23.631.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Passion Pink
  Giá đặc biệt 8.647.500 ₫ Regular Price 17.295.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Thunder
  Giá đặc biệt 4.684.000 ₫ Regular Price 9.368.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Dress
  Giá đặc biệt 9.115.500 ₫ Regular Price 18.231.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Marquisee
  Giá đặc biệt 10.800.000 ₫ Regular Price 21.600.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Two in Love
  Giá đặc biệt 2.497.500 ₫ Regular Price 4.995.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Geo-Drop
  Giá đặc biệt 10.541.500 ₫ Regular Price 21.083.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Geo-Spiral
  Giá đặc biệt 5.777.500 ₫ Regular Price 11.555.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Spring Leaves
  Giá đặc biệt 3.923.400 ₫ Regular Price 6.539.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Diamond Anchor
  Giá đặc biệt 9.612.500 ₫ Regular Price 19.225.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Drop of Love
  Giá đặc biệt 4.772.500 ₫ Regular Price 9.545.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Triangle Drop
  Giá đặc biệt 6.700.000 ₫ Regular Price 13.400.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Tirana
  Giá đặc biệt 3.612.000 ₫ Regular Price 6.020.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Together
  Giá đặc biệt 9.149.000 ₫ Regular Price 18.298.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Present
  Giá đặc biệt 5.944.000 ₫ Regular Price 11.888.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Love Arrow
  Giá đặc biệt 6.300.000 ₫ Regular Price 12.600.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai thạch anh trắng Holiday
  Giá đặc biệt 1.725.000 ₫ Regular Price 3.450.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai ngọc trai Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.600.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai topaz Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.475.000 ₫ Regular Price 2.950.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai vàng Holiday Box
  Giá đặc biệt 825.000 ₫ Regular Price 1.650.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai amethyst Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.350.000 ₫ Regular Price 2.700.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai ngọc trai Holiday Box
  Giá đặc biệt 900.000 ₫ Regular Price 1.800.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai kim cương Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.675.000 ₫ Regular Price 3.350.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai vàng Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.250.000 ₫ Regular Price 2.500.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Oriana
  Giá đặc biệt 20.133.000 ₫ Regular Price 33.555.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Smiley
  Giá đặc biệt 6.933.000 ₫ Regular Price 11.555.000 ₫

44 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang