Hoa Tai Hoops

24 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -30%
  Hoa tai vàng Maris
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 6.000.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương ruby Aonami
  Giá đặc biệt 8.925.000 ₫ Regular Price 17.850.000 ₫
 1. Hoa tai kim cương Anemone
  Giá đặc biệt 3.969.000 ₫ Regular Price 5.670.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương vàng trắng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương vàng hồng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Alana
  Giá đặc biệt 11.810.000 ₫ Regular Price 23.620.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Threeline
  Giá đặc biệt 14.308.000 ₫ Regular Price 28.616.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Sweet Pearlie
  Giá đặc biệt 6.277.500 ₫ Regular Price 12.555.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Pearlie Soul
  Giá đặc biệt 6.497.500 ₫ Regular Price 12.995.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Embrace
  Giá đặc biệt 7.791.000 ₫ Regular Price 15.582.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Secret
  Giá đặc biệt 3.445.000 ₫ Regular Price 6.890.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Diamond Line
  Giá đặc biệt 5.821.800 ₫ Regular Price 9.703.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Angel Hug
  Giá đặc biệt 4.300.000 ₫ Regular Price 8.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Citrine Drop
  Giá đặc biệt 4.050.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Oriana
  Giá đặc biệt 20.133.000 ₫ Regular Price 33.555.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Queen of Beauty
  Giá đặc biệt 11.841.500 ₫ Regular Price 23.683.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Your Whisper
  Giá đặc biệt 2.208.000 ₫ Regular Price 4.416.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Diamond Bar
  Giá đặc biệt 9.743.000 ₫ Regular Price 19.486.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Little Love
  Giá đặc biệt 2.354.500 ₫ Regular Price 4.709.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Amethyst Drop
  Giá đặc biệt 2.434.500 ₫ Regular Price 4.869.000 ₫

24 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang