Hoa Tai Halo

27 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương ruby Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương sapphire Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 6.645.000 ₫ Regular Price 13.290.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Pearlie Halo
  Giá đặc biệt 12.564.500 ₫ Regular Price 25.129.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 9.389.000 ₫ Regular Price 18.778.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Ruby Shine
  Giá đặc biệt 7.242.500 ₫ Regular Price 14.485.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  Giá đặc biệt 4.789.000 ₫ Regular Price 9.578.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương R-embrace
  Giá đặc biệt 20.609.000 ₫ Regular Price 41.218.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương I Hear Your Voice
  Giá đặc biệt 31.347.000 ₫ Regular Price 52.245.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Sweet Whispers
  Giá đặc biệt 32.617.800 ₫ Regular Price 54.363.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Pinkie Heart
  Giá đặc biệt 3.675.000 ₫ Regular Price 7.350.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Sapphire
  Giá đặc biệt 5.600.000 ₫ Regular Price 11.200.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Marquisee
  Giá đặc biệt 10.800.000 ₫ Regular Price 21.600.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Beautiful Soul
  Giá đặc biệt 5.712.600 ₫ Regular Price 9.521.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Secret
  Giá đặc biệt 3.445.000 ₫ Regular Price 6.890.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Halo
  Giá đặc biệt 6.402.500 ₫ Regular Price 12.805.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Garden
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond Heart
  Giá đặc biệt 4.975.000 ₫ Regular Price 9.950.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Rhodolite
  Giá đặc biệt 2.775.000 ₫ Regular Price 5.550.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Amethyst
  Giá đặc biệt 3.800.000 ₫ Regular Price 7.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Heart
  Giá đặc biệt 3.400.000 ₫ Regular Price 6.800.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Queen of Beauty
  Giá đặc biệt 11.841.500 ₫ Regular Price 23.683.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Dazzling Diamond
  Giá đặc biệt 10.450.500 ₫ Regular Price 20.901.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Shino
  Giá đặc biệt 21.665.000 ₫ Regular Price 43.330.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Heart Shape
  Giá đặc biệt 22.740.000 ₫ Regular Price 37.900.000 ₫

27 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang