Hoa Tai Halo

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

21 sản phẩm

Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai vàng The Sun
  4.730.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Amethyst Heart
  6.800.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Sapphire Secret
  6.890.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Beautiful Soul
  7.055.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Pinkie Heart
  7.350.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Secret Garden
  8.400.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  9.578.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Secret Diamond Heart
  9.950.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Secret Diamond & Sapphire
  11.200.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Emerald Halo
  12.805.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Ruby Shine
  14.485.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Sapphire Stud
  18.778.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Marquisee
  21.600.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Pearlie Halo
  25.129.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương Heart Shape
  37.900.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương R-embrace
  41.218.000 ₫
 17. Hoa tai kim cương Embrace
  43.330.000 ₫
 18. Hoa tai kim cương I Hear Your Voice
  52.245.000 ₫
 19. Hoa tai kim cương Sweet Whispers
  54.363.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

21 sản phẩm

Cao tới thấp
trang sức mỗi trang