Hoa Tai Drops

37 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
  • 50% OFF
  Đuôi hoa tai vàng Holiday Box
  Giá đặc biệt 825.000 ₫ Regular Price 1.650.000 ₫
  • 50% OFF
  Đuôi hoa tai topaz Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.475.000 ₫ Regular Price 2.950.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai vàng Sapphire Drop
  Giá đặc biệt 1.762.500 ₫ Regular Price 2.350.000 ₫
 1. Hoa tai kim cương Diamond Heart
  Giá đặc biệt 4.237.500 ₫ Regular Price 5.650.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Pinkie Heart
  Giá đặc biệt 5.512.500 ₫ Regular Price 7.350.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Midnight Ruby
  Giá đặc biệt 8.534.250 ₫ Regular Price 11.379.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Love Arrow
  Giá đặc biệt 10.080.000 ₫ Regular Price 12.600.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Citrine Love
  Giá đặc biệt 11.760.000 ₫ Regular Price 14.700.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Passion Pink
  Giá đặc biệt 13.836.000 ₫ Regular Price 17.295.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Dress
  Giá đặc biệt 15.496.350 ₫ Regular Price 18.231.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Together
  Giá đặc biệt 14.638.400 ₫ Regular Price 18.298.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Amethyst Drop
  Giá đặc biệt 15.008.000 ₫ Regular Price 18.760.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Radiant Drop
  Giá đặc biệt 16.166.250 ₫ Regular Price 21.555.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Topaz Drop
  Giá đặc biệt 16.944.750 ₫ Regular Price 22.593.000 ₫

37 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang