Hoa Tai Drops

44 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương Alida
  Giá đặc biệt 7.662.500 ₫ Regular Price 15.325.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Hebe
  Giá đặc biệt 5.660.000 ₫ Regular Price 11.320.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Happy
  Giá đặc biệt 6.855.000 ₫ Regular Price 13.710.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Yori
  Giá đặc biệt 8.755.000 ₫ Regular Price 17.510.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai topaz & amethyst Chiara
  Giá đặc biệt 5.300.000 ₫ Regular Price 10.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương amethyst Sara
  Giá đặc biệt 7.450.000 ₫ Regular Price 14.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng topaz Lux Ballad
  Giá đặc biệt 3.950.000 ₫ Regular Price 7.900.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Only You
  Giá đặc biệt 6.574.000 ₫ Regular Price 13.148.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Circle Drop
  Giá đặc biệt 6.129.600 ₫ Regular Price 10.216.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Topaz Love
  Giá đặc biệt 7.627.500 ₫ Regular Price 15.255.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Amethyst Love
  Giá đặc biệt 7.303.000 ₫ Regular Price 14.606.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Ruby Leaf
  Giá đặc biệt 7.400.500 ₫ Regular Price 14.801.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Passion Pink
  Giá đặc biệt 8.647.500 ₫ Regular Price 17.295.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Found You
  Giá đặc biệt 8.260.000 ₫ Regular Price 16.520.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Diamond Heart
  Giá đặc biệt 2.825.000 ₫ Regular Price 5.650.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Pinkie Heart
  Giá đặc biệt 3.675.000 ₫ Regular Price 7.350.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Emotion Drop
  Giá đặc biệt 8.778.000 ₫ Regular Price 14.630.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Thunder
  Giá đặc biệt 4.684.000 ₫ Regular Price 9.368.000 ₫
 10. Hoa tai vàng Circle of Love
  Giá đặc biệt 2.238.000 ₫ Regular Price 4.476.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Amethyst Drop
  Giá đặc biệt 9.380.000 ₫ Regular Price 18.760.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Topaz Drop
  Giá đặc biệt 11.296.500 ₫ Regular Price 22.593.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Dress
  Giá đặc biệt 9.115.500 ₫ Regular Price 18.231.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Radiant Drop
  Giá đặc biệt 10.777.500 ₫ Regular Price 21.555.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương Geo-Drop
  Giá đặc biệt 10.541.500 ₫ Regular Price 21.083.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Triangle Drop
  Giá đặc biệt 6.700.000 ₫ Regular Price 13.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Halo
  Giá đặc biệt 6.402.500 ₫ Regular Price 12.805.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Together
  Giá đặc biệt 9.149.000 ₫ Regular Price 18.298.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương Everlasting Grace
  Giá đặc biệt 2.540.000 ₫ Regular Price 5.080.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Love Arrow
  Giá đặc biệt 6.300.000 ₫ Regular Price 12.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Color Me
  Giá đặc biệt 7.150.000 ₫ Regular Price 14.300.000 ₫
 17. Hoa tai vàng Nature Colors
  Giá đặc biệt 5.813.500 ₫ Regular Price 11.627.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai topaz Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.475.000 ₫ Regular Price 2.950.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai vàng Holiday Box
  Giá đặc biệt 825.000 ₫ Regular Price 1.650.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Catch You
  Giá đặc biệt 2.216.500 ₫ Regular Price 4.433.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Citrine Love
  Giá đặc biệt 7.350.000 ₫ Regular Price 14.700.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Midnight Ruby
  Giá đặc biệt 5.689.500 ₫ Regular Price 11.379.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Little Topaz
  Giá đặc biệt 4.404.000 ₫ Regular Price 8.808.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Color Harmony
  Giá đặc biệt 2.921.000 ₫ Regular Price 5.842.000 ₫

44 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang