Hoa Tai Dịp Cuối Tuần

36 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -30%
  Hoa tai vàng Maris
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 6.000.000 ₫
 1. Hoa tai kim cương Misa
  Giá đặc biệt 14.352.500 ₫ Regular Price 28.705.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương ruby Aonami
  Giá đặc biệt 8.925.000 ₫ Regular Price 17.850.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Anemone
  Giá đặc biệt 3.969.000 ₫ Regular Price 5.670.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương vàng trắng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương vàng hồng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Alida
  Giá đặc biệt 7.662.500 ₫ Regular Price 15.325.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Alana
  Giá đặc biệt 11.810.000 ₫ Regular Price 23.620.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Douro
  Giá đặc biệt 3.750.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương sapphire Kenai
  Giá đặc biệt 3.872.000 ₫ Regular Price 7.744.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Aileen
  Giá đặc biệt 6.654.000 ₫ Regular Price 13.308.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Hebe
  Giá đặc biệt 5.660.000 ₫ Regular Price 11.320.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Happy
  Giá đặc biệt 6.855.000 ₫ Regular Price 13.710.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Memory
  Giá đặc biệt 6.849.000 ₫ Regular Price 13.698.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Yori
  Giá đặc biệt 8.755.000 ₫ Regular Price 17.510.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Suada
  Giá đặc biệt 4.882.500 ₫ Regular Price 9.765.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai topaz & amethyst Chiara
  Giá đặc biệt 5.300.000 ₫ Regular Price 10.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương amethyst Sara
  Giá đặc biệt 7.450.000 ₫ Regular Price 14.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng topaz Lux Ballad
  Giá đặc biệt 3.950.000 ₫ Regular Price 7.900.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Radiant Drop
  Giá đặc biệt 10.777.500 ₫ Regular Price 21.555.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Firework
  Giá đặc biệt 10.277.500 ₫ Regular Price 20.555.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond Line
  Giá đặc biệt 2.150.000 ₫ Regular Price 4.300.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Together
  Giá đặc biệt 9.149.000 ₫ Regular Price 18.298.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Present
  Giá đặc biệt 5.944.000 ₫ Regular Price 11.888.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai thạch anh trắng Holiday
  Giá đặc biệt 1.725.000 ₫ Regular Price 3.450.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai ngọc trai Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.600.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai topaz Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.475.000 ₫ Regular Price 2.950.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai vàng Holiday Box
  Giá đặc biệt 825.000 ₫ Regular Price 1.650.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai amethyst Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.350.000 ₫ Regular Price 2.700.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai ngọc trai Holiday Box
  Giá đặc biệt 900.000 ₫ Regular Price 1.800.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai kim cương Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.675.000 ₫ Regular Price 3.350.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai vàng Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.250.000 ₫ Regular Price 2.500.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Oriana
  Giá đặc biệt 20.133.000 ₫ Regular Price 33.555.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Nature Colors
  Giá đặc biệt 5.813.500 ₫ Regular Price 11.627.000 ₫

36 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang