Hoa Tai Đá quý Ngọc trai

79 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Hoa tai kim cương emerald Suzu
  Giá đặc biệt 4.950.000 ₫ Regular Price 9.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai sapphire Hera
  Giá đặc biệt 3.952.500 ₫ Regular Price 7.905.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương emerald Chamise
  Giá đặc biệt 4.790.000 ₫ Regular Price 9.580.000 ₫
 1. Hoa tai kim cương ruby Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương sapphire Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương ruby Aonami
  Giá đặc biệt 8.925.000 ₫ Regular Price 17.850.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 6.645.000 ₫ Regular Price 13.290.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương sapphire Kenai
  Giá đặc biệt 3.872.000 ₫ Regular Price 7.744.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Hebe
  Giá đặc biệt 5.660.000 ₫ Regular Price 11.320.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai emerald Winterfell
  Giá đặc biệt 3.246.000 ₫ Regular Price 6.492.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai emerald Sansa
  Giá đặc biệt 1.700.000 ₫ Regular Price 3.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai topaz & amethyst Chiara
  Giá đặc biệt 5.300.000 ₫ Regular Price 10.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương amethyst Sara
  Giá đặc biệt 7.450.000 ₫ Regular Price 14.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng topaz Lux Ballad
  Giá đặc biệt 3.950.000 ₫ Regular Price 7.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai citrine & topaz Nadia
  Giá đặc biệt 4.500.000 ₫ Regular Price 9.000.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Uranus
  Giá đặc biệt 5.150.000 ₫ Regular Price 10.300.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Sweet Pearlie
  Giá đặc biệt 6.277.500 ₫ Regular Price 12.555.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Pearlie Soul
  Giá đặc biệt 6.497.500 ₫ Regular Price 12.995.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Only You
  Giá đặc biệt 6.574.000 ₫ Regular Price 13.148.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Topaz Love
  Giá đặc biệt 7.627.500 ₫ Regular Price 15.255.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Amethyst Love
  Giá đặc biệt 7.303.000 ₫ Regular Price 14.606.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Pearlie Halo
  Giá đặc biệt 12.564.500 ₫ Regular Price 25.129.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Ruby Leaf
  Giá đặc biệt 7.400.500 ₫ Regular Price 14.801.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Love Note
  Giá đặc biệt 4.286.500 ₫ Regular Price 8.573.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Sparkling Emerald
  Giá đặc biệt 9.196.500 ₫ Regular Price 18.393.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Passion Pink
  Giá đặc biệt 8.647.500 ₫ Regular Price 17.295.000 ₫
 13. Hoa tai vàng Pearlie Allure
  Giá đặc biệt 5.869.000 ₫ Regular Price 11.738.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Pearlie Hug
  Giá đặc biệt 5.811.500 ₫ Regular Price 11.623.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 9.389.000 ₫ Regular Price 18.778.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  Giá đặc biệt 4.789.000 ₫ Regular Price 9.578.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương Pearl Around
  Giá đặc biệt 13.711.500 ₫ Regular Price 27.423.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Pinkie Heart
  Giá đặc biệt 3.675.000 ₫ Regular Price 7.350.000 ₫
 17. Hoa tai kim cương Amethyst Drop
  Giá đặc biệt 9.380.000 ₫ Regular Price 18.760.000 ₫
 18. Hoa tai kim cương Topaz Drop
  Giá đặc biệt 11.296.500 ₫ Regular Price 22.593.000 ₫
 19. Hoa tai vàng Emerald Stud
  Giá đặc biệt 6.329.000 ₫ Regular Price 12.658.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Sapphire
  Giá đặc biệt 5.600.000 ₫ Regular Price 11.200.000 ₫
 20. Hoa tai kim cương Pearl of Passion
  Giá đặc biệt 4.497.500 ₫ Regular Price 8.995.000 ₫
 21. Hoa tai kim cương Ocean's Queen
  Giá đặc biệt 3.502.000 ₫ Regular Price 7.004.000 ₫
 22. Hoa tai kim cương Ruby Floral
  Giá đặc biệt 3.992.500 ₫ Regular Price 7.985.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Secret
  Giá đặc biệt 3.445.000 ₫ Regular Price 6.890.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Halo
  Giá đặc biệt 6.402.500 ₫ Regular Price 12.805.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Garden
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Garnet
  Giá đặc biệt 3.700.000 ₫ Regular Price 7.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Rhodolite
  Giá đặc biệt 2.775.000 ₫ Regular Price 5.550.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Amethyst
  Giá đặc biệt 3.800.000 ₫ Regular Price 7.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Heart
  Giá đặc biệt 3.400.000 ₫ Regular Price 6.800.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Luck 'n Love
  Giá đặc biệt 3.279.000 ₫ Regular Price 6.558.000 ₫
 23. Hoa tai kim cương Everlasting Grace
  Giá đặc biệt 2.540.000 ₫ Regular Price 5.080.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 2.174.500 ₫ Regular Price 4.349.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Color Me
  Giá đặc biệt 7.150.000 ₫ Regular Price 14.300.000 ₫
 24. Hoa tai vàng Nature Colors
  Giá đặc biệt 5.813.500 ₫ Regular Price 11.627.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Citrine Drop
  Giá đặc biệt 4.050.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫

79 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang