Hoa Tai Đá quý Ngọc trai

64 sản phẩm

Trang

Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
  • 50% OFF
  Đầu hoa tai ngọc trai Holiday Box
  Giá đặc biệt 900.000 ₫ Regular Price 1.800.000 ₫
  • 50% OFF
  Đầu hoa tai amethyst Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.350.000 ₫ Regular Price 2.700.000 ₫
  • 50% OFF
  Đuôi hoa tai topaz Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.475.000 ₫ Regular Price 2.950.000 ₫
  • 50% OFF
  Đuôi hoa tai ngọc trai Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.600.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫
  • 50% OFF
  Đuôi hoa tai thạch anh trắng Holiday
  Giá đặc biệt 1.725.000 ₫ Regular Price 3.450.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai vàng Sapphire Drop
  Giá đặc biệt 1.762.500 ₫ Regular Price 2.350.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Rhodolite
  Giá đặc biệt 4.162.500 ₫ Regular Price 5.550.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Luck 'n Love
  Giá đặc biệt 5.246.400 ₫ Regular Price 6.558.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Amethyst Heart
  Giá đặc biệt 5.100.000 ₫ Regular Price 6.800.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Ocean's Queen
  Giá đặc biệt 5.603.200 ₫ Regular Price 7.004.000 ₫
 1. Hoa tai kim cương Pinkie Heart
  Giá đặc biệt 5.512.500 ₫ Regular Price 7.350.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Garnet
  Giá đặc biệt 5.550.000 ₫ Regular Price 7.400.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Amethyst
  Giá đặc biệt 5.700.000 ₫ Regular Price 7.600.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai vàng Citrine Drop
  Giá đặc biệt 6.480.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 6.300.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Garden
  Giá đặc biệt 6.300.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Pearl of Passion
  Giá đặc biệt 7.196.000 ₫ Regular Price 8.995.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  Giá đặc biệt 7.662.400 ₫ Regular Price 9.578.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Sapphire
  Giá đặc biệt 8.400.000 ₫ Regular Price 11.200.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Midnight Ruby
  Giá đặc biệt 8.534.250 ₫ Regular Price 11.379.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Citrine Love
  Giá đặc biệt 11.760.000 ₫ Regular Price 14.700.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Passion Pink
  Giá đặc biệt 13.836.000 ₫ Regular Price 17.295.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Amethyst Drop
  Giá đặc biệt 15.008.000 ₫ Regular Price 18.760.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 15.022.400 ₫ Regular Price 18.778.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Topaz Drop
  Giá đặc biệt 16.944.750 ₫ Regular Price 22.593.000 ₫

64 sản phẩm

Trang

Cao tới thấp
trang sức mỗi trang