Hoa Tai Cổ điển

53 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -30%
  Hoa tai vàng Maris
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 6.000.000 ₫
 1. Hoa tai kim cương Misa
  Giá đặc biệt 14.352.500 ₫ Regular Price 28.705.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương ruby Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương sapphire Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương ruby Aonami
  Giá đặc biệt 8.925.000 ₫ Regular Price 17.850.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Douro
  Giá đặc biệt 3.750.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 6.645.000 ₫ Regular Price 13.290.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương sapphire Kenai
  Giá đặc biệt 3.872.000 ₫ Regular Price 7.744.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Threeline
  Giá đặc biệt 14.308.000 ₫ Regular Price 28.616.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Sweet Pearlie
  Giá đặc biệt 6.277.500 ₫ Regular Price 12.555.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Pearlie Soul
  Giá đặc biệt 6.497.500 ₫ Regular Price 12.995.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Squared Diamond
  Giá đặc biệt 12.953.000 ₫ Regular Price 25.906.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Sparkling Emerald
  Giá đặc biệt 9.196.500 ₫ Regular Price 18.393.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 9.389.000 ₫ Regular Price 18.778.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Ruby Shine
  Giá đặc biệt 7.242.500 ₫ Regular Price 14.485.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Lumious Drop
  Giá đặc biệt 5.035.000 ₫ Regular Price 10.070.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  Giá đặc biệt 4.789.000 ₫ Regular Price 9.578.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Pinkie Heart
  Giá đặc biệt 3.675.000 ₫ Regular Price 7.350.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond
  Giá đặc biệt 2.100.000 ₫ Regular Price 4.200.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Sparkling Braid
  Giá đặc biệt 7.639.000 ₫ Regular Price 15.278.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Sapphire
  Giá đặc biệt 5.600.000 ₫ Regular Price 11.200.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương Radiant Drop
  Giá đặc biệt 10.777.500 ₫ Regular Price 21.555.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương Starshine
  Giá đặc biệt 2.997.500 ₫ Regular Price 5.995.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Marquisee
  Giá đặc biệt 10.800.000 ₫ Regular Price 21.600.000 ₫
 17. Hoa tai kim cương Round Diamond
  Giá đặc biệt 3.480.500 ₫ Regular Price 6.961.000 ₫
 18. Hoa tai kim cương Beautiful Soul
  Giá đặc biệt 5.712.600 ₫ Regular Price 9.521.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Ruby Floral
  Giá đặc biệt 3.992.500 ₫ Regular Price 7.985.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Secret
  Giá đặc biệt 3.445.000 ₫ Regular Price 6.890.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Halo
  Giá đặc biệt 6.402.500 ₫ Regular Price 12.805.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Garden
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond Heart
  Giá đặc biệt 4.975.000 ₫ Regular Price 9.950.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Rhodolite
  Giá đặc biệt 2.775.000 ₫ Regular Price 5.550.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Amethyst
  Giá đặc biệt 3.800.000 ₫ Regular Price 7.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Heart
  Giá đặc biệt 3.400.000 ₫ Regular Price 6.800.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 2.174.500 ₫ Regular Price 4.349.000 ₫
 19. Hoa tai kim cương Shade of Love
  Giá đặc biệt 17.490.000 ₫ Regular Price 29.150.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Oriana
  Giá đặc biệt 20.133.000 ₫ Regular Price 33.555.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Three-Stone
  Giá đặc biệt 12.907.000 ₫ Regular Price 25.814.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Dazzling Diamond
  Giá đặc biệt 10.450.500 ₫ Regular Price 20.901.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Midnight Ruby
  Giá đặc biệt 5.689.500 ₫ Regular Price 11.379.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Journey
  Giá đặc biệt 12.800.000 ₫ Regular Price 25.600.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Heart Shape
  Giá đặc biệt 22.740.000 ₫ Regular Price 37.900.000 ₫

53 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang