Hoa Tai Cluster

Lọc sản phẩm

26 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương Oriana
  Giá đặc biệt 20.133.000 ₫ Regular Price 33.555.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương ruby Aonami
  Giá đặc biệt 8.925.000 ₫ Regular Price 17.850.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Douro
  Giá đặc biệt 3.750.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương amethyst Sara
  Giá đặc biệt 7.450.000 ₫ Regular Price 14.900.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Circle Drop
  Giá đặc biệt 6.129.600 ₫ Regular Price 10.216.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Topaz Love
  Giá đặc biệt 7.627.500 ₫ Regular Price 15.255.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Amethyst Love
  Giá đặc biệt 7.303.000 ₫ Regular Price 14.606.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Squared Diamond
  Giá đặc biệt 12.953.000 ₫ Regular Price 25.906.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Found You
  Giá đặc biệt 8.260.000 ₫ Regular Price 16.520.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond
  Giá đặc biệt 2.100.000 ₫ Regular Price 4.200.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Radiant Drop
  Giá đặc biệt 10.777.500 ₫ Regular Price 21.555.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Starshine
  Giá đặc biệt 2.997.500 ₫ Regular Price 5.995.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Round Diamond
  Giá đặc biệt 3.480.500 ₫ Regular Price 6.961.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Beautiful Soul
  Giá đặc biệt 4.233.000 ₫ Regular Price 7.055.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Ruby Floral
  Giá đặc biệt 3.992.500 ₫ Regular Price 7.985.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Misa
  Giá đặc biệt 14.352.500 ₫ Regular Price 28.705.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Queen of Beauty
  Giá đặc biệt 11.841.500 ₫ Regular Price 23.683.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Citrine Love
  Giá đặc biệt 7.350.000 ₫ Regular Price 14.700.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Dazzling Diamond
  Giá đặc biệt 10.450.500 ₫ Regular Price 20.901.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Ruby Shine
  Giá đặc biệt 7.242.500 ₫ Regular Price 14.485.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Lumious Drop
  Giá đặc biệt 5.035.000 ₫ Regular Price 10.070.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương I Hear Your Voice
  Giá đặc biệt 31.347.000 ₫ Regular Price 52.245.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Sweet Whispers
  Giá đặc biệt 32.617.800 ₫ Regular Price 54.363.000 ₫

26 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang