Hoa Tai 9K

13 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương White Topaz Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.700.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Rhodolite Heart
  Giá đặc biệt 999.000 ₫ Regular Price 1.700.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Amethyst Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.700.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Lemon Quartz Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.500.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Iolite Heart
  Giá đặc biệt 999.000 ₫ Regular Price 1.700.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Green Amethyst Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.450.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Garnet Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.250.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Champagne Quartz Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.500.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Blue Topaz Heart
  Giá đặc biệt 799.000 ₫ Regular Price 1.700.000 ₫

13 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang