Hoa Tai 18K

85 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Hoa tai kim cương Saphire Dahlia
  Giá đặc biệt 6.000.000 ₫ Regular Price 12.000.000 ₫
 1. Hoa tai vàng Ahmose
  Giá đặc biệt 8.846.500 ₫ Regular Price 17.693.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Laila
  Giá đặc biệt 10.600.000 ₫ Regular Price 21.200.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Magic
  Giá đặc biệt 18.120.000 ₫ Regular Price 36.240.000 ₫
 4. Hoa tim kim cương Lovely
  Giá đặc biệt 22.494.500 ₫ Regular Price 44.989.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương sapphire Bane
  Giá đặc biệt 8.235.000 ₫ Regular Price 16.470.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương sapphire Ethan
  Giá đặc biệt 14.051.500 ₫ Regular Price 28.103.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Memuru
  Giá đặc biệt 16.405.000 ₫ Regular Price 32.810.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Thena
  Giá đặc biệt 3.674.400 ₫ Regular Price 6.124.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Agnes
  Giá đặc biệt 4.751.500 ₫ Regular Price 9.503.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Misa
  Giá đặc biệt 14.352.500 ₫ Regular Price 28.705.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương vàng trắng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương vàng hồng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Alida
  Giá đặc biệt 7.662.500 ₫ Regular Price 15.325.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Alana
  Giá đặc biệt 11.810.000 ₫ Regular Price 23.620.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Aileen
  Giá đặc biệt 6.654.000 ₫ Regular Price 13.308.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Maika
  Giá đặc biệt 5.750.000 ₫ Regular Price 11.500.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Hebe
  Giá đặc biệt 5.660.000 ₫ Regular Price 11.320.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Happy
  Giá đặc biệt 6.855.000 ₫ Regular Price 13.710.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương Memory
  Giá đặc biệt 6.849.000 ₫ Regular Price 13.698.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương Yori
  Giá đặc biệt 8.755.000 ₫ Regular Price 17.510.000 ₫
 17. Hoa tai kim cương Suada
  Giá đặc biệt 4.882.500 ₫ Regular Price 9.765.000 ₫
 18. Hoa tai kim cương Threeline
  Giá đặc biệt 14.308.000 ₫ Regular Price 28.616.000 ₫
 19. Hoa tai kim cương Sweet Pearlie
  Giá đặc biệt 6.277.500 ₫ Regular Price 12.555.000 ₫
 20. Hoa tai kim cương Pearlie Soul
  Giá đặc biệt 6.497.500 ₫ Regular Price 12.995.000 ₫
 21. Hoa tai kim cương Only You
  Giá đặc biệt 6.574.000 ₫ Regular Price 13.148.000 ₫
 22. Hoa tai kim cương Arrow
  Giá đặc biệt 6.006.500 ₫ Regular Price 12.013.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Circle Drop
  Giá đặc biệt 6.129.600 ₫ Regular Price 10.216.000 ₫
 23. Hoa tai kim cương Geo-Infinite
  Giá đặc biệt 8.147.500 ₫ Regular Price 16.295.000 ₫
 24. Hoa tai kim cương Squared Diamond
  Giá đặc biệt 12.953.000 ₫ Regular Price 25.906.000 ₫
 25. Hoa tai kim cương Geo-Round
  Giá đặc biệt 11.815.500 ₫ Regular Price 23.631.000 ₫
 26. Hoa tai kim cương Pearlie Halo
  Giá đặc biệt 12.564.500 ₫ Regular Price 25.129.000 ₫
 27. Hoa tai kim cương Pearlie Hug
  Giá đặc biệt 5.811.500 ₫ Regular Price 11.623.000 ₫
 28. Hoa tai kim cương Found You
  Giá đặc biệt 8.260.000 ₫ Regular Price 16.520.000 ₫
 29. Hoa tai kim cương Smile
  Giá đặc biệt 6.177.500 ₫ Regular Price 12.355.000 ₫
 30. Hoa tai kim cương Ruby Shine
  Giá đặc biệt 7.242.500 ₫ Regular Price 14.485.000 ₫
 31. Hoa tai kim cương Lumious Drop
  Giá đặc biệt 5.035.000 ₫ Regular Price 10.070.000 ₫
 32. Hoa tai kim cương R-embrace
  Giá đặc biệt 20.609.000 ₫ Regular Price 41.218.000 ₫
 33. Hoa tai kim cương I Hear Your Voice
  Giá đặc biệt 31.347.000 ₫ Regular Price 52.245.000 ₫
 34. Hoa tai kim cương Sweet Whispers
  Giá đặc biệt 32.617.800 ₫ Regular Price 54.363.000 ₫
 35. Hoa tai kim cương Pearl Around
  Giá đặc biệt 13.711.500 ₫ Regular Price 27.423.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Emotion Drop
  Giá đặc biệt 8.778.000 ₫ Regular Price 14.630.000 ₫
 36. Hoa tai kim cương Diamond Leafs
  Giá đặc biệt 5.357.500 ₫ Regular Price 10.715.000 ₫
 37. Hoa tai kim cương Embrace
  Giá đặc biệt 7.791.000 ₫ Regular Price 15.582.000 ₫
 38. Hoa tai kim cương Thunder
  Giá đặc biệt 4.684.000 ₫ Regular Price 9.368.000 ₫
 39. Hoa tai kim cương Sparkling Braid
  Giá đặc biệt 7.639.000 ₫ Regular Price 15.278.000 ₫
 40. Hoa tai kim cương Little Topaz
  Giá đặc biệt 4.404.000 ₫ Regular Price 8.808.000 ₫
 41. Hoa tai kim cương Amethyst Drop
  Giá đặc biệt 9.380.000 ₫ Regular Price 18.760.000 ₫
 42. Hoa tai kim cương Topaz Drop
  Giá đặc biệt 11.296.500 ₫ Regular Price 22.593.000 ₫
 43. Hoa tai kim cương Dress
  Giá đặc biệt 9.115.500 ₫ Regular Price 18.231.000 ₫
 44. Hoa tai kim cương Starshine
  Giá đặc biệt 2.997.500 ₫ Regular Price 5.995.000 ₫
 45. Hoa tai kim cương Two in Love
  Giá đặc biệt 2.497.500 ₫ Regular Price 4.995.000 ₫
 46. Hoa tai kim cương Round Diamond
  Giá đặc biệt 3.480.500 ₫ Regular Price 6.961.000 ₫
 47. Hoa tai kim cương Beautiful Soul
  Giá đặc biệt 5.712.600 ₫ Regular Price 9.521.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Geo-Spiral
  Giá đặc biệt 5.777.500 ₫ Regular Price 11.555.000 ₫

85 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang