Hoa Tai 14K

57 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương Secret Diamond
  Giá đặc biệt 3.150.000 ₫ Regular Price 4.200.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond Line
  Giá đặc biệt 3.225.000 ₫ Regular Price 4.300.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Rhodolite
  Giá đặc biệt 4.162.500 ₫ Regular Price 5.550.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Diamond Heart
  Giá đặc biệt 4.237.500 ₫ Regular Price 5.650.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Amethyst Heart
  Giá đặc biệt 5.100.000 ₫ Regular Price 6.800.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương Pinkie Heart
  Giá đặc biệt 5.512.500 ₫ Regular Price 7.350.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Garnet
  Giá đặc biệt 5.550.000 ₫ Regular Price 7.400.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Amethyst
  Giá đặc biệt 5.700.000 ₫ Regular Price 7.600.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai vàng Citrine Drop
  Giá đặc biệt 6.480.000 ₫ Regular Price 8.100.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 6.300.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Garden
  Giá đặc biệt 6.300.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Pearl of Passion
  Giá đặc biệt 7.196.000 ₫ Regular Price 8.995.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  Giá đặc biệt 7.662.400 ₫ Regular Price 9.578.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond Heart
  Giá đặc biệt 7.462.500 ₫ Regular Price 9.950.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Sapphire
  Giá đặc biệt 8.400.000 ₫ Regular Price 11.200.000 ₫
  • 25% OFF
  Hoa tai kim cương Midnight Ruby
  Giá đặc biệt 8.534.250 ₫ Regular Price 11.379.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Love Arrow
  Giá đặc biệt 10.080.000 ₫ Regular Price 12.600.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Citrine Love
  Giá đặc biệt 11.760.000 ₫ Regular Price 14.700.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Passion Pink
  Giá đặc biệt 13.836.000 ₫ Regular Price 17.295.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 15.022.400 ₫ Regular Price 18.778.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Radiant Drop
  Giá đặc biệt 16.166.250 ₫ Regular Price 21.555.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Marquisee
  Giá đặc biệt 16.200.000 ₫ Regular Price 21.600.000 ₫
  • 20% OFF
  Hoa tai kim cương Emerald Journey
  Giá đặc biệt 20.480.000 ₫ Regular Price 25.600.000 ₫

57 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang