Hoa Tai 14K

73 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương Oriana
  Giá đặc biệt 20.133.000 ₫ Regular Price 33.555.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương emerald Suzu
  Giá đặc biệt 4.950.000 ₫ Regular Price 9.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai sapphire Hera
  Giá đặc biệt 3.952.500 ₫ Regular Price 7.905.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương emerald Chamise
  Giá đặc biệt 4.790.000 ₫ Regular Price 9.580.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương ruby Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương sapphire Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương ruby Aonami
  Giá đặc biệt 8.925.000 ₫ Regular Price 17.850.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Douro
  Giá đặc biệt 3.750.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 6.645.000 ₫ Regular Price 13.290.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương sapphire Kenai
  Giá đặc biệt 3.872.000 ₫ Regular Price 7.744.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai emerald Winterfell
  Giá đặc biệt 3.246.000 ₫ Regular Price 6.492.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai emerald Sansa
  Giá đặc biệt 1.700.000 ₫ Regular Price 3.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai topaz & amethyst Chiara
  Giá đặc biệt 5.300.000 ₫ Regular Price 10.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương amethyst Sara
  Giá đặc biệt 7.450.000 ₫ Regular Price 14.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng topaz Lux Ballad
  Giá đặc biệt 3.950.000 ₫ Regular Price 7.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai citrine & topaz Nadia
  Giá đặc biệt 4.500.000 ₫ Regular Price 9.000.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Uranus
  Giá đặc biệt 5.150.000 ₫ Regular Price 10.300.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Topaz Love
  Giá đặc biệt 7.627.500 ₫ Regular Price 15.255.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương Amethyst Love
  Giá đặc biệt 7.303.000 ₫ Regular Price 14.606.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Diamond Bar
  Giá đặc biệt 9.743.000 ₫ Regular Price 19.486.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương Ruby Leaf
  Giá đặc biệt 7.400.500 ₫ Regular Price 14.801.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Love Note
  Giá đặc biệt 4.286.500 ₫ Regular Price 8.573.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Sparkling Emerald
  Giá đặc biệt 9.196.500 ₫ Regular Price 18.393.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Passion Pink
  Giá đặc biệt 8.647.500 ₫ Regular Price 17.295.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 9.389.000 ₫ Regular Price 18.778.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Ruby Allure
  Giá đặc biệt 4.789.000 ₫ Regular Price 9.578.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Diamond Heart
  Giá đặc biệt 2.825.000 ₫ Regular Price 5.650.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Pinkie Heart
  Giá đặc biệt 3.675.000 ₫ Regular Price 7.350.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond
  Giá đặc biệt 2.100.000 ₫ Regular Price 4.200.000 ₫
 11. Hoa tai vàng Emerald Stud
  Giá đặc biệt 6.329.000 ₫ Regular Price 12.658.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Sapphire
  Giá đặc biệt 5.600.000 ₫ Regular Price 11.200.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Radiant Drop
  Giá đặc biệt 10.777.500 ₫ Regular Price 21.555.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Marquisee
  Giá đặc biệt 10.800.000 ₫ Regular Price 21.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Firework
  Giá đặc biệt 10.277.500 ₫ Regular Price 20.555.000 ₫
 13. Hoa tai kim cương Geo-Drop
  Giá đặc biệt 10.541.500 ₫ Regular Price 21.083.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Pearl of Passion
  Giá đặc biệt 4.497.500 ₫ Regular Price 8.995.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương Diamond Anchor
  Giá đặc biệt 9.612.500 ₫ Regular Price 19.225.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương Drop of Love
  Giá đặc biệt 4.772.500 ₫ Regular Price 9.545.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Triangle Drop
  Giá đặc biệt 6.700.000 ₫ Regular Price 13.400.000 ₫
 17. Hoa tai kim cương Ruby Floral
  Giá đặc biệt 3.992.500 ₫ Regular Price 7.985.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Halo
  Giá đặc biệt 6.402.500 ₫ Regular Price 12.805.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond Line
  Giá đặc biệt 2.150.000 ₫ Regular Price 4.300.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Emerald
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Garden
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 8.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Garnet
  Giá đặc biệt 3.700.000 ₫ Regular Price 7.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond Heart
  Giá đặc biệt 4.975.000 ₫ Regular Price 9.950.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Rhodolite
  Giá đặc biệt 2.775.000 ₫ Regular Price 5.550.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Diamond & Amethyst
  Giá đặc biệt 3.800.000 ₫ Regular Price 7.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Secret Heart
  Giá đặc biệt 3.400.000 ₫ Regular Price 6.800.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Love Arrow
  Giá đặc biệt 6.300.000 ₫ Regular Price 12.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Sapphire Stud
  Giá đặc biệt 2.174.500 ₫ Regular Price 4.349.000 ₫

73 sản phẩm

Trang

Thấp tới cao
trang sức mỗi trang