Hoa Tai 10K

33 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Hoa tai vàng đá CZ Calina
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 2.810.000 ₫
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Hoa tai vàng đá CZ Hetyra
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 2.692.000 ₫
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Hoa tai vàng đá CZ Lora
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 2.260.000 ₫
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Đuôi hoa tai thạch anh trắng Holiday
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 3.450.000 ₫
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Đuôi hoa tai ngọc trai Grace
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Đuôi hoa tai Topaz Drop
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 2.950.000 ₫
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Đuôi hoa tai vàng Reina
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 1.650.000 ₫
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Đầu hoa tai Amethyst Lavender
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 2.700.000 ₫
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Đầu hoa tai ngọc trai Kelly
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 1.800.000 ₫
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Đầu hoa tai kim cương thiên nhiên New Moon
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 3.350.000 ₫
  • Đồng giá
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Đầu hoa tai vàng Yacht
  Giá đặc biệt 1.212.000 ₫ Regular Price 2.500.000 ₫
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  • -50%
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Hoa tai vàng đính đá CZ Fancier
  Giá đặc biệt 2.198.000 ₫ Regular Price 4.396.000 ₫
  • -50%
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Hoa tai vàng đá CZ Narty
  Giá đặc biệt 2.421.500 ₫ Regular Price 4.843.000 ₫
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  • -50%
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Hoa tai vàng Yuna
  Giá đặc biệt 2.933.000 ₫ Regular Price 5.866.000 ₫
  • -50%
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Hoa tai vàng đính đá CZ Sunflower
  Giá đặc biệt 3.004.000 ₫ Regular Price 6.008.000 ₫
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  • -50%
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Hoa tai ngọc trai Perty
  Giá đặc biệt 4.388.000 ₫ Regular Price 8.776.000 ₫
  • -50%
  • Sản phẩm khuyến mại đặc biệt. Không áp dụng thu mua và đổi trả.
  Hoa tai ngọc trai Gooni
  Giá đặc biệt 5.510.000 ₫ Regular Price 11.020.000 ₫

33 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang