Hoa Tai 10K

20 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -30%
  Hoa tai vàng Maris
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 6.000.000 ₫
 1. Hoa tai kim cương Anemone
  Giá đặc biệt 3.969.000 ₫ Regular Price 5.670.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Rini
  Giá đặc biệt 2.418.500 ₫ Regular Price 4.837.000 ₫
 2. Hoa tai vàng Masa
  Giá đặc biệt 3.351.600 ₫ Regular Price 4.788.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Gwatan
  Giá đặc biệt 1.345.000 ₫ Regular Price 2.690.000 ₫
 3. Hoa tai vàng Little Love
  Giá đặc biệt 2.354.500 ₫ Regular Price 4.709.000 ₫
 4. Hoa tai vàng Circle of Love
  Giá đặc biệt 2.238.000 ₫ Regular Price 4.476.000 ₫
 5. Hoa tai vàng Angel Hug
  Giá đặc biệt 4.300.000 ₫ Regular Price 8.600.000 ₫
 6. Hoa tai vàng Alluring J-hoops
  Giá đặc biệt 1.430.000 ₫ Regular Price 2.860.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai thạch anh trắng Holiday
  Giá đặc biệt 1.725.000 ₫ Regular Price 3.450.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai ngọc trai Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.600.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai topaz Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.475.000 ₫ Regular Price 2.950.000 ₫
  • -50%
  Đuôi hoa tai vàng Holiday Box
  Giá đặc biệt 825.000 ₫ Regular Price 1.650.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai amethyst Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.350.000 ₫ Regular Price 2.700.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai ngọc trai Holiday Box
  Giá đặc biệt 900.000 ₫ Regular Price 1.800.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai kim cương Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.675.000 ₫ Regular Price 3.350.000 ₫
  • -50%
  Đầu hoa tai vàng Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.250.000 ₫ Regular Price 2.500.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Catch You
  Giá đặc biệt 2.216.500 ₫ Regular Price 4.433.000 ₫

20 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang