Hoa Tai 10K

24 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Đuôi hoa tai thạch anh trắng Holiday
  Giá đặc biệt 1.725.000 ₫ Regular Price 3.450.000 ₫
 2. Đuôi hoa tai ngọc trai Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.600.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫
 3. Đuôi hoa tai topaz Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.475.000 ₫ Regular Price 2.950.000 ₫
 4. Đuôi hoa tai vàng Holiday Box
  Giá đặc biệt 825.000 ₫ Regular Price 1.650.000 ₫
 5. Đầu hoa tai amethyst Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.350.000 ₫ Regular Price 2.700.000 ₫
 6. Đầu hoa tai ngọc trai Holiday Box
  Giá đặc biệt 900.000 ₫ Regular Price 1.800.000 ₫
 7. Đầu hoa tai kim cương Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.675.000 ₫ Regular Price 3.350.000 ₫
 8. Đầu hoa tai vàng Holiday Box
  Giá đặc biệt 1.250.000 ₫ Regular Price 2.500.000 ₫

24 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang