Hoa Tai

190 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
 1. Hoa tai kim cương Agnes
  Giá đặc biệt 4.751.500 ₫ Regular Price 9.503.000 ₫
 2. Hoa tai kim cương Oriana
  Giá đặc biệt 20.133.000 ₫ Regular Price 33.555.000 ₫
  • -30%
  Hoa tai vàng Maris
  Giá đặc biệt 4.200.000 ₫ Regular Price 6.000.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương emerald Suzu
  Giá đặc biệt 4.950.000 ₫ Regular Price 9.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai sapphire Hera
  Giá đặc biệt 3.952.500 ₫ Regular Price 7.905.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương emerald Chamise
  Giá đặc biệt 4.790.000 ₫ Regular Price 9.580.000 ₫
 3. Hoa tai kim cương ruby Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
 4. Hoa tai kim cương sapphire Tina
  Giá đặc biệt 8.625.000 ₫ Regular Price 17.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương ruby Aonami
  Giá đặc biệt 8.925.000 ₫ Regular Price 17.850.000 ₫
 5. Hoa tai kim cương Anemone
  Giá đặc biệt 3.969.000 ₫ Regular Price 5.670.000 ₫
 6. Hoa tai kim cương vàng trắng Oliana
  Giá đặc biệt 11.916.500 ₫ Regular Price 23.833.000 ₫
 7. Hoa tai kim cương Alida
  Giá đặc biệt 7.662.500 ₫ Regular Price 15.325.000 ₫
 8. Hoa tai kim cương Alana
  Giá đặc biệt 11.810.000 ₫ Regular Price 23.620.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Douro
  Giá đặc biệt 3.750.000 ₫ Regular Price 6.250.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Emerald Drop
  Giá đặc biệt 6.645.000 ₫ Regular Price 13.290.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương sapphire Kenai
  Giá đặc biệt 3.872.000 ₫ Regular Price 7.744.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Rini
  Giá đặc biệt 2.418.500 ₫ Regular Price 4.837.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Aileen
  Giá đặc biệt 6.654.000 ₫ Regular Price 13.308.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Maika
  Giá đặc biệt 5.750.000 ₫ Regular Price 11.500.000 ₫
 9. Hoa tai kim cương Hebe
  Giá đặc biệt 5.660.000 ₫ Regular Price 11.320.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Happy
  Giá đặc biệt 6.855.000 ₫ Regular Price 13.710.000 ₫
 10. Hoa tai kim cương Memory
  Giá đặc biệt 6.849.000 ₫ Regular Price 13.698.000 ₫
 11. Hoa tai kim cương Yori
  Giá đặc biệt 8.755.000 ₫ Regular Price 17.510.000 ₫
 12. Hoa tai kim cương Suada
  Giá đặc biệt 4.882.500 ₫ Regular Price 9.765.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai emerald Winterfell
  Giá đặc biệt 3.246.000 ₫ Regular Price 6.492.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai emerald Sansa
  Giá đặc biệt 1.700.000 ₫ Regular Price 3.400.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai topaz & amethyst Chiara
  Giá đặc biệt 5.300.000 ₫ Regular Price 10.600.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương amethyst Sara
  Giá đặc biệt 7.450.000 ₫ Regular Price 14.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng topaz Lux Ballad
  Giá đặc biệt 3.950.000 ₫ Regular Price 7.900.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai citrine & topaz Nadia
  Giá đặc biệt 4.500.000 ₫ Regular Price 9.000.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Uranus
  Giá đặc biệt 5.150.000 ₫ Regular Price 10.300.000 ₫
 13. Hoa tai vàng Masa
  Giá đặc biệt 3.351.600 ₫ Regular Price 4.788.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai vàng Gwatan
  Giá đặc biệt 1.345.000 ₫ Regular Price 2.690.000 ₫
 14. Hoa tai kim cương Threeline
  Giá đặc biệt 14.308.000 ₫ Regular Price 28.616.000 ₫
 15. Hoa tai kim cương Sweet Pearlie
  Giá đặc biệt 6.277.500 ₫ Regular Price 12.555.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương Pearlie Soul
  Giá đặc biệt 6.497.500 ₫ Regular Price 12.995.000 ₫
 17. Hoa tai kim cương Only You
  Giá đặc biệt 6.574.000 ₫ Regular Price 13.148.000 ₫
  • -40%
  Hoa tai kim cương Circle Drop
  Giá đặc biệt 6.129.600 ₫ Regular Price 10.216.000 ₫
  • -50%
  Hoa tai kim cương Topaz Love
  Giá đặc biệt 7.627.500 ₫ Regular Price 15.255.000 ₫
 18. Hoa tai kim cương Amethyst Love
  Giá đặc biệt 7.303.000 ₫ Regular Price 14.606.000 ₫
 19. Hoa tai vàng Your Whisper
  Giá đặc biệt 2.208.000 ₫ Regular Price 4.416.000 ₫
 20. Hoa tai kim cương Geo-Infinite
  Giá đặc biệt 8.147.500 ₫ Regular Price 16.295.000 ₫
 21. Hoa tai kim cương Squared Diamond
  Giá đặc biệt 12.953.000 ₫ Regular Price 25.906.000 ₫
 22. Hoa tai kim cương Geo-Round
  Giá đặc biệt 11.815.500 ₫ Regular Price 23.631.000 ₫
 23. Hoa tai kim cương Diamond Bar
  Giá đặc biệt 9.743.000 ₫ Regular Price 19.486.000 ₫
 24. Hoa tai kim cương Pearlie Halo
  Giá đặc biệt 12.564.500 ₫ Regular Price 25.129.000 ₫
 25. Hoa tai kim cương Ruby Leaf
  Giá đặc biệt 7.400.500 ₫ Regular Price 14.801.000 ₫
 26. Hoa tai kim cương Diamond Flower
  Giá đặc biệt 6.252.000 ₫ Regular Price 12.504.000 ₫
 27. Hoa tai kim cương Love Note
  Giá đặc biệt 4.286.500 ₫ Regular Price 8.573.000 ₫

190 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang