Dây Chuyền Vàng Trắng

42 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Saphire Carol
  Giá đặc biệt 3.900.000 ₫ Regular Price 7.800.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền ngọc trai Grace
  Giá đặc biệt 10.903.000 ₫ Regular Price 21.806.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Neith
  Giá đặc biệt 3.892.500 ₫ Regular Price 7.785.000 ₫
 1. Dây chuyền kim cương Ruby Nitocris
  Giá đặc biệt 7.476.500 ₫ Regular Price 14.953.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Twosret
  Giá đặc biệt 4.857.000 ₫ Regular Price 8.095.000 ₫
 2. Dây chuyền kim cương Lisa
  Giá đặc biệt 15.060.500 ₫ Regular Price 30.121.000 ₫
 3. Dây chuyền kim cương Cupid
  Giá đặc biệt 5.277.500 ₫ Regular Price 10.555.000 ₫
 4. Dây chuyền vàng Chandelier Droplet
  Giá đặc biệt 7.945.000 ₫ Regular Price 15.890.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Entwined Star
  Giá đặc biệt 13.545.000 ₫ Regular Price 27.090.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Round & Pear
  Giá đặc biệt 13.799.500 ₫ Regular Price 27.599.000 ₫
 5. Dây chuyền kim cương Diamond Floral
  Giá đặc biệt 4.256.500 ₫ Regular Price 8.513.000 ₫
 6. Dây chuyền kim cương Diamond Arrow
  Giá đặc biệt 4.254.000 ₫ Regular Price 8.508.000 ₫
 7. Dây chuyền kim cương Everlasting Love
  Giá đặc biệt 7.417.000 ₫ Regular Price 14.834.000 ₫
 8. Dây chuyền kim cương Smile
  Giá đặc biệt 8.248.000 ₫ Regular Price 16.496.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Trio-Square
  Giá đặc biệt 10.250.000 ₫ Regular Price 20.500.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Connection
  Giá đặc biệt 4.537.800 ₫ Regular Price 7.563.000 ₫
 9. Dây chuyền vàng One Heart
  Giá đặc biệt 2.725.500 ₫ Regular Price 5.451.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Geo-Smile
  Giá đặc biệt 10.985.000 ₫ Regular Price 21.970.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Thunder
  Giá đặc biệt 4.128.600 ₫ Regular Price 6.881.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Diamond
  Giá đặc biệt 6.336.000 ₫ Regular Price 12.672.000 ₫
 10. Dây chuyền kim cương Tri-Floral
  Giá đặc biệt 6.982.500 ₫ Regular Price 13.965.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Love Storm
  Giá đặc biệt 4.968.600 ₫ Regular Price 8.281.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Emotion Y
  Giá đặc biệt 5.424.000 ₫ Regular Price 10.848.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền vàng Dazzling Droplet
  Giá đặc biệt 9.553.500 ₫ Regular Price 19.107.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Petitle Love
  Giá đặc biệt 21.660.000 ₫ Regular Price 43.320.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Love Around
  Giá đặc biệt 16.024.000 ₫ Regular Price 32.048.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Round & Heart
  Giá đặc biệt 13.440.500 ₫ Regular Price 26.881.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Flower
  Giá đặc biệt 4.267.800 ₫ Regular Price 7.113.000 ₫

42 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang