Dây Chuyền Vàng Hồng

15 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Meryamun
  Giá đặc biệt 3.222.500 ₫ Regular Price 6.445.000 ₫
 1. Dây chuyền kim cương sapphire Martin
  Giá đặc biệt 11.199.000 ₫ Regular Price 22.398.000 ₫
 2. Dây chuyền kim cương Y Shape
  Giá đặc biệt 4.300.500 ₫ Regular Price 8.601.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Central Emerald
  Giá đặc biệt 8.349.000 ₫ Regular Price 16.698.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Sparkling Leaf
  Giá đặc biệt 5.981.500 ₫ Regular Price 11.963.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Trio-Square
  Giá đặc biệt 10.250.000 ₫ Regular Price 20.500.000 ₫
 3. Dây chuyền kim cương Skyline
  Giá đặc biệt 11.145.000 ₫ Regular Price 22.290.000 ₫
 4. Dây chuyền kim cương Skybar
  Giá đặc biệt 6.679.000 ₫ Regular Price 13.358.000 ₫
 5. Dây chuyền kim cương Sun & Moon
  Giá đặc biệt 10.318.500 ₫ Regular Price 20.637.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Geo-Star
  Giá đặc biệt 4.653.000 ₫ Regular Price 7.755.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Diamond Kite
  Giá đặc biệt 3.454.800 ₫ Regular Price 5.758.000 ₫

15 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang