Dây Chuyền 14K

43 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Saphire Carol
  Giá đặc biệt 3.900.000 ₫ Regular Price 7.800.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Neith
  Giá đặc biệt 3.892.500 ₫ Regular Price 7.785.000 ₫
 1. Dây chuyền kim cương Ruby Nitocris
  Giá đặc biệt 7.476.500 ₫ Regular Price 14.953.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Meryamun
  Giá đặc biệt 3.222.500 ₫ Regular Price 6.445.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Twosret
  Giá đặc biệt 4.857.000 ₫ Regular Price 8.095.000 ₫
 2. Dây chuyền kim cương Cupid
  Giá đặc biệt 5.277.500 ₫ Regular Price 10.555.000 ₫
 3. Dây chuyền vàng Chandelier Droplet
  Giá đặc biệt 7.945.000 ₫ Regular Price 15.890.000 ₫
 4. Dây chuyền kim cương Y Shape
  Giá đặc biệt 4.300.500 ₫ Regular Price 8.601.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Central Emerald
  Giá đặc biệt 8.349.000 ₫ Regular Price 16.698.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Round & Pear
  Giá đặc biệt 13.799.500 ₫ Regular Price 27.599.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Sparkling Leaf
  Giá đặc biệt 5.981.500 ₫ Regular Price 11.963.000 ₫
 5. Dây chuyền kim cương Diamond Floral
  Giá đặc biệt 4.256.500 ₫ Regular Price 8.513.000 ₫
 6. Dây chuyền kim cương Diamond Triangle
  Giá đặc biệt 6.511.500 ₫ Regular Price 13.023.000 ₫
 7. Dây chuyền kim cương Diamond Arrow
  Giá đặc biệt 4.254.000 ₫ Regular Price 8.508.000 ₫
 8. Dây chuyền kim cương Smile
  Giá đặc biệt 8.248.000 ₫ Regular Price 16.496.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Trio-Square
  Giá đặc biệt 10.250.000 ₫ Regular Price 20.500.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Connection
  Giá đặc biệt 4.537.800 ₫ Regular Price 7.563.000 ₫
 9. Dây chuyền vàng One Heart
  Giá đặc biệt 2.725.500 ₫ Regular Price 5.451.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Geo-Smile
  Giá đặc biệt 10.985.000 ₫ Regular Price 21.970.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Thunder
  Giá đặc biệt 4.128.600 ₫ Regular Price 6.881.000 ₫
 10. Dây chuyền kim cương Sun & Moon
  Giá đặc biệt 10.318.500 ₫ Regular Price 20.637.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Diamond
  Giá đặc biệt 6.336.000 ₫ Regular Price 12.672.000 ₫
 11. Dây chuyền kim cương Tri-Floral
  Giá đặc biệt 6.982.500 ₫ Regular Price 13.965.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Love Storm
  Giá đặc biệt 4.968.600 ₫ Regular Price 8.281.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Geo-Star
  Giá đặc biệt 4.653.000 ₫ Regular Price 7.755.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Emotion Y
  Giá đặc biệt 5.424.000 ₫ Regular Price 10.848.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền vàng Dazzling Droplet
  Giá đặc biệt 9.553.500 ₫ Regular Price 19.107.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Diamond Kite
  Giá đặc biệt 3.454.800 ₫ Regular Price 5.758.000 ₫
  • -50%
  Dây chuyền kim cương Round & Heart
  Giá đặc biệt 13.440.500 ₫ Regular Price 26.881.000 ₫
  • -40%
  Dây chuyền kim cương Flower
  Giá đặc biệt 4.267.800 ₫ Regular Price 7.113.000 ₫

43 sản phẩm


Thấp tới cao
trang sức mỗi trang