Sản Phẩm Mới

 1. Lắc tay vàng Ý Lightning
  6.674.110 ₫ 7.499.000 ₫ Tiết kiệm 11%Tiết kiệm 824.890 ₫ (11%)
 2. Lắc tay vàng Ý Samuel
  4.894.110 ₫ 5.499.000 ₫ Tiết kiệm 11%Tiết kiệm 604.890 ₫ (11%)
 3. Hoa tai đính đá CZ Cristin
  5.599.300 ₫ 7.999.000 ₫ Tiết kiệm 30%Tiết kiệm 2.399.700 ₫ (30%)
 4. Nhẫn vàng đính đá CZ Fara
  4.549.300 ₫ 6.499.000 ₫ Tiết kiệm 30%Tiết kiệm 1.949.700 ₫ (30%)