Dây chuyền vàng Ý Freyja

Mã sản phẩm
BTGNAMYC435-WG
Hết hàng
Dây chuyền nữ vàng trắng 18K
- Tổng chiều dài: 444.5 mm