Bước 1 - 2

Đặt thẻ ngân hàng hoặc thẻ bất kỳ vào màn hình bên dưới sao cho kích thước một cạnh của thẻ bằng với hình ảnh mẫu bên dưới. Bạn có thể sử dụng hai nút + và - để canh chỉnh kích thước hình ảnh mẫu trùng với kích thước thẻ của bạn. Thao tác này dùng để tính toán tỷ lệ màn hình thực của bạn.

- +

Thẻ của bạn đã khớp với hình ảnh mẫu chưa?

Hãy chuyển qua bước tiếp theo để đo ni nhẫn của bạn nhé.

Huớng dẫn sử dụng công cụ

Bước 2 - 2

Đặt nhẫn của bạn vào màn hình bên dưới sao cho vòng tròn mẫu khít với MẶT TRONG của nhẫn. Bạn có thể sử dụng hai nút + và - để canh chỉnh kích thước hình tròn mẫu. Lưu ý: ni nhẫn sẽ hiển thị trên hình ảnh mẫu.

- +

Đo ni nhẫn

Nếu bạn cảm thấy chưa an tâm về ni nhẫn hiện tại, bạn có thể tham khảo thêm tại đây hoặc đến với hệ thống cửa hàng của Precita, các bạn nhân viên Precita sẽ tư vấn và đo ni trực tiếp cho bạn.

« Quay lại bước đo thẻ
Nếu bạn cảm thấy chưa an tâm Tải bảng đo nhẫn tập tin PDF sau đó in ra giấy để đo ni.