Thanh toán online chấp nhận các loại thẻ nào?

13 lượt xem

 PRECITA chấp nhận thanh toán bằng các loại thẻ sau:

 - ATM (thẻ ghi nợ nội địa) – bạn cần đăng ký Internet Banking để có thể thanh toán khi sử dụng thẻ ATM.

- Thẻ tín dụng VISA/MasterCard/JCB

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
   Đặt câu hỏi

Terms & Conditions

There is no content for Term & Conditions.
Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện