Nếu không còn giấy kiểm định chất lượng quốc tế, khi thu/đổi sản phẩm tôi có phải chịu phí nào không?

185 lượt xem

Khi thu/đổi sản phẩm, nếu không may giấy kiểm định chất lượng quốc tế của bạn bị mất hoặc hư hỏng, PRECITA sẽ trừ đi khoản phí đúng bằng chi phí gửi sản phẩm đến Trung tâm kiểm định quốc tế, không tính thêm phụ phí cho khách hàng. PRECITA sẽ không nhận thu/đổi trang sức kim cương nếu GIA/ IGI không cấp lại giấy chứng nhận.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
   Đặt câu hỏi

Terms & Conditions

There is no content for Term & Conditions.
Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện