Mất bao lâu tôi nhận được tiền hoàn trả khi hủy đơn hàng online?

12 lượt xem

Trong vòng 7 - 10 ngày làm việc, PRECITA sẽ hoàn tất thủ tục với ngân hàng để chuyển tiền về tài khoản của bạn.

Bạn vui lòng lưu ý: Ngân hàng sẽ cần thêm thời gian để xử lý chuyển tiền về tài khoản cá nhân như sau:

 - Thẻ ATM sẽ thêm 1-3 ngày làm việc;

 - Thẻ Visa, Master, JCB, sẽ thêm 3-5 ngày làm việc.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
   Đặt câu hỏi

Terms & Conditions

There is no content for Term & Conditions.
Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện