XU HƯỚNG TRANG SỨC MÙA LỄ HỘI

XU HƯỚNG TRANG SỨC MÙA LỄ HỘI

XU HƯỚNG TRANG SỨC MÙA LỄ HỘI

XU HƯỚNG TRANG SỨC KIM CƯƠNG MÙA LỄ HỘI 2018

Không khí mùa lễ hội cuối năm 2018 đã bắt đầu, các cô gái đã chọn cho mình được mẫu thiết kế nào để tỏa sáng trong đêm tiệc chưa? Nếu chưa thì để PRECITA mách bạn các xu hướng trang sức đình đám hiện nay nhé

Lọc sản phẩm

81 sản phẩm

Trang

Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
 1. Mặt dây chuyền kim cương Twilight
  1.620.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền kim cương My Love
  1.788.000 ₫
 3. Nhẫn vàng Us
  2.010.000 ₫
 4. Nhẫn vàng Our Love
  2.020.000 ₫
 5. Nhẫn vàng Sparkling Baguette
  2.020.000 ₫
 6. Dây chuyền vàng The Sun
  2.300.000 ₫
 7. Nhẫn kim cương Bia
  2.300.000 ₫
 8. Mặt dây chuyền kim cương In My Heart
  2.455.000 ₫
 9. Nhẫn kim cương Auxo
  2.550.000 ₫
 10. Nhẫn kim cương Hecate
  2.600.000 ₫
 11. Nhẫn vàng Little Lover
  2.950.000 ₫
 12. Nhẫn kim cương Beophony
  3.050.000 ₫
 13. Nhẫn kim cương Charon
  3.250.000 ₫
 14. Nhẫn kim cương Eileithyia
  3.250.000 ₫
 15. Nhẫn vàng In My Heart
  3.310.000 ₫
 16. Nhẫn vàng Twin Hearts
  3.390.000 ₫
 17. Nhẫn vàng Heart Journey
  3.390.000 ₫
 18. Nhẫn kim cương Hesperus
  3.450.000 ₫
 19. Nhẫn kim cương Dike
  3.500.000 ₫
 20. Nhẫn kim cương Sty
  3.650.000 ₫
 21. Mặt dây chuyền kim cương Jamila
  3.700.000 ₫
 22. Mặt dây chuyền vàng Dancing Heart
  3.700.000 ₫
 23. Nhẫn vàng Claudia
  3.750.000 ₫
 24. Nhẫn vàng I promise
  3.890.000 ₫
 25. Nhẫn kim cương Elpis
  3.950.000 ₫
 26. Nhẫn kim cương Actaeon
  4.250.000 ₫
 27. Nhẫn vàng Princess Tiara
  4.370.000 ₫
 28. Nhẫn vàng Be With You
  4.485.000 ₫
 29. Nhẫn vàng Fascination
  4.560.000 ₫
 30. Nhẫn vàng Reverie
  4.600.000 ₫
 31. Nhẫn vàng Brilliant Princess
  4.700.000 ₫
 32. Nhẫn kim cương Laius
  4.750.000 ₫
 33. Nhẫn vàng Aphrodite
  4.900.000 ₫
 34. Hoa tai kim cương Kladeos
  5.000.000 ₫
 35. Nhẫn Kim cương Sarin
  5.100.000 ₫
 36. Nhẫn kim cương Carpo
  5.100.000 ₫
 37. Mặt dây chuyền kim cương The Moon
  5.300.000 ₫
 38. Nhẫn kim cương Eunomia
  5.350.000 ₫
 39. Nhẫn vàng My Heart
  5.420.000 ₫
 40. Nhẫn kim cương Infinite Love
  5.555.000 ₫
 41. Nhẫn vàng Heart
  5.590.000 ₫
 42. Nhẫn kim cương Asclepius
  5.600.000 ₫
 43. Nhẫn kim cương Ajax
  5.650.000 ₫
 44. Nhẫn vàng Victory
  5.740.000 ₫
 45. Nhẫn kim cương Solar
  5.755.000 ₫
 46. Hoa tai vàng Seleni
  5.770.000 ₫
 47. Mặt dây chuyền kim cương Open My Heart
  5.995.000 ₫
 48. Nhẫn kim cương Agamemnon
  6.200.000 ₫
 49. Hoa tai kim cương Aella
  6.450.000 ₫
 50. Nhẫn kim cương Daisy
  6.520.000 ₫
 51. Nhẫn kim cương The Leaf
  6.590.000 ₫
 52. Mặt dây chuyền kim cương Otrera
  6.650.000 ₫
 53. Mặt dây chuyền kim cương Sweet Love
  6.650.000 ₫
 54. Vòng tay kim cương Clytie
  6.750.000 ₫
 55. Nhẫn kim cương Two Theseus
  6.850.000 ₫
 56. Mặt dây chuyền kim cương Taylor
  6.870.000 ₫
 57. Nhẫn vàng Nefertiti
  6.910.000 ₫
 58. Hoa tai kim cương Asopus
  7.000.000 ₫
 59. Nhẫn kim cương Odysseus
  7.200.000 ₫
 60. Hoa tai kim cương Apheus
  7.280.000 ₫

81 sản phẩm

Trang

Cao tới thấp
trang sức mỗi trang