Giác cắt thần kỳ

Giác cắt thần kỳ

Bộ sưu tập "GIÁC CẮT THẦN KỲ"

Bộ sưu tập "GIÁC CẮT THẦN KỲ" với kỹ thuật cắt giác vàng độc quyền bao quanh kim cương tạo cảm giác viên đá chủ to và sáng hơn. 

Cùng tìm hiểu về BST thú vị này nhé! 

Lọc sản phẩm
Lựa chọn mua sắm
Giá
2.300.000 ₫
21.880.000 ₫
~

47 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
 1. Nhẫn kim cương Bia
  2.300.000 ₫
 2. Nhẫn kim cương Auxo
  2.550.000 ₫
 3. Nhẫn kim cương Hecate
  2.600.000 ₫
 4. Mặt dây chuyền kim cương Achilles
  2.800.000 ₫
 5. Nhẫn kim cương Beophony
  3.050.000 ₫
 6. Nhẫn kim cương Charon
  3.250.000 ₫
 7. Nhẫn kim cương Eileithyia
  3.250.000 ₫
 8. Nhẫn kim cương Hesperus
  3.450.000 ₫
 9. Nhẫn kim cương Dike
  3.500.000 ₫
 10. Nhẫn kim cương Sty
  3.650.000 ₫
 11. Nhẫn kim cương Diomedesyy
  3.850.000 ₫
 12. Nhẫn kim cương Elpis
  3.950.000 ₫
 13. Nhẫn kim cương Hector
  4.200.000 ₫
 14. Nhẫn kim cương Actaeon
  4.250.000 ₫
 15. Nhẫn kim cương Laius
  4.750.000 ₫
 16. Hoa tai kim cương Kladeos
  5.000.000 ₫
 17. Nhẫn kim cương Aeneas
  5.050.000 ₫
 18. Dây chuyền kim cương Cleite
  5.050.000 ₫
 19. Nhẫn kim cương Carpo
  5.100.000 ₫
 20. Nhẫn kim cương Eunomia
  5.350.000 ₫
 21. Dây chuyền kim cương Antianara
  5.550.000 ₫
 22. Nhẫn kim cương Asclepius
  5.600.000 ₫
 23. Nhẫn kim cương Ajax
  5.650.000 ₫
 24. Nhẫn kim cương Agamemnon
  6.200.000 ₫
 25. Nhẫn kim cương Iolaus
  6.250.000 ₫
 26. Nhẫn kim cương Two Zephyrus
  6.380.000 ₫
 27. Dây chuyền kim cương Antibrote
  6.420.000 ₫
 28. Hoa tai kim cương Aella
  6.450.000 ₫
 29. Dây chuyền kim cương Antiope
  6.530.000 ₫
 30. Mặt dây chuyền kim cương Otrera
  6.650.000 ₫
 31. Nhẫn kim cương Two Theseus
  6.850.000 ₫
 32. Mặt dây chuyền kim cương Molpadia
  6.980.000 ₫
 33. Hoa tai kim cương Asopus
  7.000.000 ₫
 34. Nhẫn kim cương Odysseus
  7.200.000 ₫
 35. Hoa tai kim cương Apheus
  7.280.000 ₫
 36. Nhẫn kim cương Jasson II
  7.350.000 ₫
 37. Nhẫn kim cương Perseus
  7.800.000 ₫
 38. Nhẫn kim cương Two Thallo
  7.840.000 ₫
 39. Mặt dây chuyền kim cương Penthesilea
  7.850.000 ₫
 40. Dây chuyền kim cương Asteria
  8.050.000 ₫
 41. Hoa tai kim cương Achelous
  8.300.000 ₫
 42. Hoa tai kim cương Nereid
  8.650.000 ₫
 43. Mặt dây chuyền kim cương Abderus
  9.660.000 ₫
 44. Nhẫn kim cương Two Iris
  11.100.000 ₫
 45. Hoa tai kim cương Oread
  12.100.000 ₫
 46. Hoa tai kim cương Naiad
  20.720.000 ₫
 47. Hoa tai kim cương Metope
  21.880.000 ₫

47 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang