BST NHẪN CƯỚI "TÌNH KHÚC VÀNG" TỪ 3.6TR

BST NHẪN CƯỚI "TÌNH KHÚC VÀNG" TỪ 3.6TR

bộ sưu tập nhẫn cưới "TÌNH KHÚC VÀNG"

Lấy cảm hứng từ tình yêu mộc mạc nhưng sắt son, PRECITA ra mắt bộ sưu tập nhẫn cưới "TÌNH KHÚC VÀNG" được chế tác bằng vàng 18K giá chỉ từ 3.6TR/ cặp. 

Lọc sản phẩm
Lựa chọn mua sắm
Giá
1.700.000 ₫
5.300.000 ₫
~

38 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang
 1. Nhẫn cưới vàng nữ Murjani
  1.700.000 ₫
 2. Nhẫn cưới vàng nữ Santo
  1.750.000 ₫
 3. Nhẫn cưới vàng nữ Leo
  1.910.000 ₫
 4. Nhẫn cưới vàng nam Santo
  1.930.000 ₫
 5. Nhẫn cưới vàng nam Murjani
  1.970.000 ₫
 6. Nhẫn cưới vàng nam Brooklyn
  1.980.000 ₫
 7. Nhẫn cưới vàng nữ Brooklyn
  2.000.000 ₫
 8. Nhẫn cưới vàng nữ Reynes
  2.230.000 ₫
 9. Nhẫn cưới vàng nữ Dorfman
  2.240.000 ₫
 10. Nhẫn cưới vàng nữ Golvi
  2.260.000 ₫
 11. Nhẫn cưới vàng nữ Barmae
  2.300.000 ₫
 12. Nhẫn cưới vàng nữ Kylah
  2.310.000 ₫
 13. Nhẫn cưới vàng nam Kylah
  2.320.000 ₫
 14. Nhẫn cưới vàng nữ Muhlach
  2.340.000 ₫
 15. Nhẫn cưới vàng nữ Erika
  2.380.000 ₫
 16. Nhẫn cưới vàng nữ Larkins
  2.420.000 ₫
 17. Nhẫn cưới vàng nữ Caballero
  2.450.000 ₫
 18. Nhẫn cưới vàng nam Leo
  2.490.000 ₫
 19. Nhẫn cưới vàng nam Reynes
  2.510.000 ₫
 20. Nhẫn cưới vàng nam Dorfman
  2.640.000 ₫
 21. Nhẫn cưới vàng nam Barmae
  2.720.000 ₫
 22. Nhẫn cưới vàng nữ Collius
  2.750.000 ₫
 23. Nhẫn cưới vàng nam Larkins
  2.800.000 ₫
 24. Nhẫn cưới vàng nam Golvi
  2.810.000 ₫
 25. Nhẫn cưới vàng nam Caballero
  2.830.000 ₫
 26. Nhẫn cưới vàng nữ Ashton
  2.860.000 ₫
 27. Nhẫn cưới vàng nam Collius
  2.870.000 ₫
 28. Nhẫn cưới vàng nữ Rodriguez
  3.020.000 ₫
 29. Nhẫn cưới vàng nam Erika
  3.070.000 ₫
 30. Nhẫn cưới vàng nữ Sanchez
  3.100.000 ₫
 31. Nhẫn cưới vàng nữ Keesha
  3.170.000 ₫
 32. Nhẫn cưới vàng nam Muhlach
  3.270.000 ₫
 33. Nhẫn cưới vàng nam Ashton
  3.480.000 ₫
 34. Nhẫn cưới vàng nam Sanchez
  3.690.000 ₫
 35. Nhẫn cưới vàng nam Rodriguez
  3.840.000 ₫
 36. Nhẫn cưới vàng nam Keesha
  4.470.000 ₫
 37. Nhẫn cưới vàng nữ Thomas
  4.520.000 ₫
 38. Nhẫn cưới vàng nam Thomas
  5.300.000 ₫

38 sản phẩm


Cao tới thấp
trang sức mỗi trang