Chứng nhận Kim Cương GIA bạn đã biết?

June 20, 2018

Bước đầu tìm hiểu về kim cương, bạn sẽ bắt gặp khái niệm GIA. Đây là chứng nhận kim cương uy tín nhất nhì trên thế giới, được những người chơi kim cương tin cậy. Hôm nay, cùng PRECITA tìm hiểu về chứng nhận GIA nhé. 

I/ GIA LÀ GÌ?

GIA là chứng nhận chất lượng kim cương của viện Ngọc học Hoa Kỳ. Vì viện ngọc học này là một tổ chức phi lợi nhuận, không thuộc bất kỳ thương hiệu trang sức kim cương nào trên thế giới nên chứng nhận từ đây có tính khách quan và tin cậy cao. Cầm trên tay bằng chứng nhận GIA, bạn có thể tự tin rằng mình đang sở hữu viên kim cương được phân loại chất lượng chuẩn xác. 

Xem trang sức

II/ NHỮNG THÔNG TIN HIỂN THỊ TRÊN CHỨNG NHẬN GIA

-   Date: Ngày viên kim cương được kiểm định bởi GIA

-   Report number: Số đăng ký: Mỗi viên kim cương được kiểm định sẽ có một số đăng ký độc nhất, không trùng với một số đăng ký nào khác.

-     Shape: Hình dạng của viên kim cương, ví dụ như hình vuông, hình tròn, hình trái tim…

-     Measurements: Kích thước, thấp nhất là 1/100 mm

-     Carat weight: Khối lượng, thấp nhất là /100 carat

-     Color grade: Cấp độ màu

-     Clarity grade: Cấp độ tinh khiết

-     Cut grade: Cấp độ cắt

-     Polish grade: Cấp độ đánh bóng

-     Symmetry grade: Cấp độ đối xứng

-     Fluorescence: Cấp độ phát quang

-     Comments: Nhận xét chung. Đây là những đặc điểm hoặc nhận dạng của viên kim cương mà không được liệt kê trong báo cáo.

-     Proportions: Hình ảnh đồ họa thể hiện tỷ lệ thực tế của viên kim cương.

-     Clarity characteristic: Đặc điểm độ tinh khiết, thể hiện những khuyết điểm trong và ngoài của viên kim cương.

-     Grading scales: Thang phân loại những cấp độ màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt theo GIA.

-     Bảo mật: Những đặc điểm bảo mật của chứng nhận để đảm bảo tính xác thực, bao gồm tem ba chiều, mã QR…

Bạn có thể chọn kim cương viên tại ĐÂY và chọn vỏ nhẫn kim cương tại ĐÂY

Xem trang sức