Các kiểu cắt của đá

January 22, 2018

Đá quý có thể được cắt thành nhiều hình dáng khác nhau phù hợp với nhu cầu thảm mỹ và phong cách của bạn. PRECITA chia sẻ với bạn một vài kiểu cắt phổ biến của đá quý. Bạn thích kiểu đá nào, chia sẻ với PRECITA nhé