Monthly Archives: January 2019

5 Địa điểm mà bạn tuyệt đối không nên mang kim cương.

Với một niềm… Xem tiếp
January 24, 2019

Đôi nét về giác cắt kim cương Marquise

Giác cắt Marquise nổi tiếng… Xem tiếp
January 04, 2019