menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "vàng 14K"

Product name

Nhẫn, vàng 14K

N585G00886 - 200025R018W4CAA

5,330,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

V585G00008 - 200034O061W00AA

12,377,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

V585G00006 - 200034O060W00AA

12,617,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

V585G00004 - 200034O059W00AA

13,482,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

L585G00028 - 200034B070W00AA

4,423,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

L585G00027 - 200034B070W00AA

4,612,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

L585G00007 - 200034B070W65AA

4,544,000₫

Product name

Vòng tay kim cương, vàng 14K

L585G00004 - 100007B002W0702

7,686,000₫

Product name

Nhẫn vàng You & Me

N585G01294 - 200014R026W50AA

6,391,000₫

Product name

Nhẫn vàng Meet You

N585G00789 - 200021R008W10AA

2,915,000₫

Product name

Nhẫn vàng Flashlight

N585G01893 - 200034R047W11AA

2,968,000₫

Product name

Nhẫn vàng By Your Side

N585G00663 - 200020R009W10AA

4,758,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Love Letter

N585G01324-N585G01323

13,553,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới

N585G01871 - N585G01863

10,478,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới

N585G01719 - N585G01730

6,587,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới

N585G01708 - N585G01702

8,224,000₫

Product name

Nhẫn Journey

N585G00653 - 200024R002W12AA

3,322,000₫

Product name

Nhẫn Halo Two-Stone

N585G00822 - 200034R069W10AA

3,631,000₫

Product name

Nhẫn Love Stone

N585G00502 - 200021R007W11AA

3,072,000₫

Product name

Nhẫn Two Together

N585G00501 - 200021R006W12AA

3,368,000₫

Product name

Nhẫn Split Shank Two-Stone

N585G00171 - 200021R003W09AA

3,005,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ